Sociale veiligheid & Leefbaarheid

Rondom de thema‚Äôs sociale veiligheid, criminaliteit en leefbaarheid heeft Risbo veel kennis en expertise opgebouwd. Van studies naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven en geweld tegen LHBTI-personen, tot onderzoek naar de samenhang tussen criminaliteit en voortijdig schoolverlaten, het spectrum van onderzoekstrajecten is zeer breed. De gemene deler is dat we onderzoek doen naar actuele en maatschappelijk relevante thema's.

Sociale veiligheid

In 2023 is Risbo onder meer betrokken bij onderzoek naar geweld tegen LHBTI-personen in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van de overheid. 

Leefbaarheid

Op het thema leefbaarheid heeft Risbo in de afgelopen jaren onder andere onderzoek gedaan naar de werking van omslagpunten in de leefbaarheid van wijken in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en naar de verslechterde leefbaarheid in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Daarnaast heeft Risbo onderzoek uitgevoerd naar de samenhang tussen sociale cohesie, arbeidsmigratie en arbeidsuitbuiting in opdracht van de Gemeente Rotterdam. Ook heeft Risbo recentelijk onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen COVID-19 en spanningen en overlast in de buurt. Eerder was Risbo betrokken bij het onderzoek 'Sociale Herovering in Amsterdam en Rotterdam' in samenwerking met de Erasmus School of Social and Bahavourial Sciences (ESSB) voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hierbij stonden we stil bij de vraag of en hoe achterstandsbuurten probleemspiralen kunnen doorbreken.

Onderzoeksmethodiek en opdrachtgevers

Voor elk onderzoek kijken we, in overleg met de opdrachtgever, naar de beste aanpak. We maken daarbij gebruik van kwantitatieve data-analyses van registerbestanden en grootschalige enquetes tot kwalitatief (etnografisch) veldwerk onder moeilijk bereikbare groepen. Waar mogelijk werken we samen met wetenschappelijke partners van de Erasmus Universiteit, zoals die van de Faculteit Sociale Wetenschappen en de afdeling criminologie. Onze opdrachtgevers zijn onder meer gemeenten, ministeries, het WODC en Politie en Wetenschap.

Contact

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen