Onderzoeksadvies

Risbo kan u helpen en adviseren bij het ontwikkelen en uitvoeren van (wetenschappelijk) kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Onze expertise is inzetbaar in de verschillende fasen van het doen van onderzoek:

Ontwikkelen van onderzoek

Risbo zit vaak aan tafel in de ontwikkelingsfase van nieuwe onderzoeken en onderzoeksmethoden. Ook nemen onderzoekers van ons team geregeld zitting in de begeleidingscommissie van andere onderzoeken. 

Opzetten en voorbereiden van onderzoek 

Risbo kan u in de voorbereidende fase van uw onderzoek ondersteunen bij het formuleren van duidelijke onderzoeksvragen, het maken van een onderzoeksdesign en bij de selectie en ontwikkeling van het juiste onderzoeksinstrumentarium.  

Koppelen en prepareren van complexe databestanden 

We hebben specifieke expertise in huis om complexe databestanden te koppelen en daarna klaar te maken voor analyses. Lees hier meer.

Onderzoeksvaardigheden 

Risbo biedt praktische trainingen op maat, gericht op het ontwerp, de uitvoering en de rapportage van onderzoek. Denk aan veldwerktraining of een interviewtraining voor onderzoekers, onderzoeksassistenten en studenten.

Analyse 

Daarnaast kunnen onze experts ondersteunen met het analyseren van data, bijvoorbeeld met behulp van SPSS of ATLAS.ti, en bij het opstellen van rapportages. 

Contact

Jan de Boom

Jan de Boom

Directeur / senior onderzoeker

E-mailadres
deboom@risbo.eur.nl
Telefoonnummer
+31104082165

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen