Seniorkwalificatie Examinering

De Seniorkwalificatie Examinering (SKE) wordt aangeboden door Risbo, in samenwerking met de Community for Learning and Innovation, en is bedoeld voor (aanstaande) docentleden examencommissies en/of opleidingscoördinatoren van de EUR. In dit traject ligt de focus op het versterken van de kennis en kunde omtrent kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs op het niveau van een faculteit en/of opleidingsprogramma.

Doelgroep

De Seniorkwalificatie Examinering is bedoeld voor (aanstaande) docentleden van een facultaire examencommissie en/of opleidingscoördinatoren. Elke deelnemer brengt een vraagstuk in op het gebied van toetsing, gedragen door de eigen examencommissie en MT, zodat kennisdisseminatie kan plaatsvinden binnen de eigen faculteit / EUR-breed. Ook facultaire onderwijs(beleids)adviseurs kunnen deelnemen.

Inhoud en vorm van het traject

  • Elke deelnemer gaat aan de slag met een innovatieproject/kwaliteitsverbetering dat bijdraagt aan de kwaliteit(sborging) van toetsing binnen de school of opleiding.
  • Deelnemers werken aan verschillende thema's met betrekking tot de kwaliteit van toetsing (zoals programmatische toetsing), en zullen ook het toetsbeleid van hun school en de kwaliteit van examens analyseren en bespreken.  
  • De sessies zijn interactief opgezet en zijn gericht op samenwerkend leren, visieontwikkeling en toepassing op de praktijk van de deelnemers.
  • Voor deze cursus zijn 5 dagdelen gepland. In totaal is ongeveer 70 uur tijdsinvestering nodig voor voorbereiding/huiswerk, het bijwonen van bijeenkomsten en het werken aan het SKE-portfolio.

Certificering

Deelnemers ontvangen na afronding van het professionaliseringstraject een Seniorkwalificatie Examinering (SKE). 
Voor deze SKE-certificering zijn landelijke leeruitkomsten en kwaliteiten vastgesteld. Deze zijn richtinggevend voor de bewijslast die deelnemers moeten opleveren, door middel van een portfolio. Tijdens de sessies en in de voorbereiding daarop verzamelen deelnemers al veel input voor deze producten. Na voltooiing en positieve beoordeling van het portfolio krijgen de deelnemers het SKE-certificaat uitgereikt.

Aanmelding

De individuele inschrijving voor het interfacultaire traject 2024-2025 is geopend, aanmelden kan tot uiterlijk 3 juni 2024. Er kunnen per lichting maximaal 15 deelnemers deelnemen uit de verschillende faculteiten/instituten van de EUR. De kosten voor deelname (€3.800 per deelnemer) worden volledig gesubsidieerd door CLI.  Aanmelding voor dit traject kan per e-mail naar training@risbo.eur.nl.

Het SKE-traject heeft me geleerd op hoeveel manieren toetsen aan goed leren en efficiënt onderwijs bij kan dragen.

Contact

Marit Nieuwenhuys

Marit Nieuwenhuys

Educational consultant & cursuscoördinator

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen