Onderwijsonderzoek

Schoolplein in Kralingen-Crooswijk

Risbo heeft een lange geschiedenis op het gebied van het uitvoeren van beleidsgericht onderzoek in alle sectoren van het onderwijs. Door dit – op wetenschappelijke gefundeerde methodes gebaseerd – onderzoek wil Risbo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Beleidsmakers en onderwijsbestuurders kunnen daarmee niet alleen

  1. evidence-based beslissingen nemen over de koers van het onderwijsbeleid in de toekomst en
  2. een bewustere keuze maken uit verschillende beleidsalternatieven.

Onze experts hebben op deze terreinen zowel bestuurskundige als onderwijskundige expertise en werken vaak samen in een multidisciplinair onderzoeksteam. Typerend voor onze aanpak is de combinatie van het verwerven en delen van wetenschappelijk gefundeerde inzichten én het geven van praktijkgerichte aanbevelingen.

Voorbeelden van onderwijsonderzoek

Voorbeelden van onderwijsonderzoek (mede) uitgevoerd door Risbo zijn: de Basismonitor Onderwijs NPRZ waarin de stand van zaken van het onderwijs in Rotterdam Zuid jaarlijks wordt vergeleken met andere gebieden (o.a. de G4), onderzoek naar de effecten van loopbaanorientatietrajecten, onderzoek naar determinanten van studiesucces maar bijvoorbeeld ook onderzoek naar de impact van de deelname aan naschoolse activiteiten op self-efficacy van leerlingen in het voortgezet onderwijs, evaluatieonderzoek naar het functioneren van de onderwijsraad en onderzoek naar goed bestuur in het onderwijs.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere scholen, hogescholen en universiteiten, gemeenten, NRO, de Onderwijsraad en het Ministerie van OCW.

Contact

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen