Ontwikkelingsgericht handelingsonderzoek

People working together

Risbo heeft uitgebreide expertise op het gebied van ontwikkelingsgericht handelingsonderzoek. Dit is een type proces- en effectevaluatie die - meer dan in 'traditioneel' sociaal-wetenschappelijk effect-onderzoek - de uitvoeringspraktijk niet alleen in kaart wil brengen, maar ook (waar nodig) stapsgewijs wil verbeteren. Het gaat dus niet alleen om een eindevaluatie, maar om een voortdurende monitoring tijdens de looptijd van het onderzoek. Hierdoor kunnen vorderingen, maar ook belemmeringen tijdig gesignaleerd worden en is bijstellen mogelijk.

Het praktische nut van een dergelijk participatief proces- en evaluatieonderzoek is drieledig:

  1. Het verbeteren van handelingsgerichte competenties van de (onderzochten) ondervraagden, door deze inzicht te bieden in hun handelen in de sociale context.
  2. Een nieuwe manier creƫren voor de opdrachtgever om met de doelgroep om te gaan: interactief en dialogisch georiƫnteerd.
  3. Verdieping geven aan de wetenschappelijke kennis en theorievorming over de doelgroep. Het doel van handelingsgericht onderzoek is namelijk niet alleen praktische veranderingen bewerkstelligen, maar ook theoretische inzichten genereren.

Relevante publicaties

  • Tudjman, T, K. van der Schans & A van den Heerik (2020). De waarde van het praktijkschooldiploma. KWP Rotterdams Talent: Rotterdam
  • Van der Schans, K., T. Tudjman & M. Strijk (2020). Evaluatie Programma Weekendschool Petje Af Rotterdam-Noord. Risbo: Rotterdam
  • Van der Schans, K. & T. Tudjman (2023). Een kansrijke toekomst voor elke leerling op Rotterdam-Zuid. Een evaluatie van het REACT Gaan voor een Baan project op vijf vmbo scholen op Zuid. Kenniswerkplaats Rotterdams Talent: Rotterdam

Contact

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen