COVID-19

Onderzoek naar de impact van corona op de maatschappij

De maatschappelijke impact van COVID-19 op Nederlandse steden en het land als geheel was enorm. Grootschalig surveyonderzoek verricht in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en landelijk, heeft laten zien dat er verschillende kwetsbare groepen zoals lager opgeleiden, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid, hard door de crisis geraakt zijn. Daarnaast werden ook ‘nieuwe’ kwetsbare groepen, zoals zzp’ers en mensen met een tijdelijke baan, onder wie veel jongeren, hard geraakt. Het onderzoek bestond uit vier verschillende metingen in de periode april 2020 tot maart 2021. 

Voor meer informatie zie: https://www.impactcorona.nl/

Risbo werkt verder mee aan een langlopend onderzoek onder leiding van Prof. Godfried Engbersen en dr. Erik Snel naar de “Maatschappelijke gevolgen van COVID-19”, in het bijzonder naar de gevolgen voor sociale cohesie, dat loopt sinds april 2020. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een ZonMw subsidie uit het programma Kennis over Corona en Covid-19, Veerkracht van de samenleving.

Corona & cohesie

Ook na de pandemie zijn de gevolgen van COVID-19 op Nederlandse samenleving merkbaar. Het vertrouwen van burgers in de landelijke en lokale overheden en in het RIVM blijft laag en er lijkt sprake van een toegenomen polarisatie in de samenleving. Mensen die verschillend denken over de overheid en de corona-aanpak lijken niet meer met elkaar in gesprek te gaan. Ook blijkt de bereidheid voor het volgen van nieuwe maatregelen sterk afhankelijk van de duidelijkheid over de noodzaak ervan. Dit zijn enkele uitkomsten van het onderzoek “CORONA & cohesie”.

Contact

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen