Jeugdinterventies en sociale verandering

Een inzicht in onderzoek en beleid
Lopende jeugd

In de dynamische wereld van jeugdinterventies en sociale verandering werken gepassioneerde professionals onvermoeibaar aan het verbeteren van het leven van jongeren en gemeenschappen. Binnen dit boeiende domein streven de onderzoekers van Risbo naar een dieper begrip van diverse interventies die een positieve impact kunnen hebben op de jeugdsector en de bredere samenleving.

Jeugdsector

De jeugdsector staat centraal in de zoektocht naar verbetering. Professionals streven ernaar om jongeren te ondersteunen en hen de tools te geven om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Wij richten ons op het analyseren en evalueren van interventies binnen de jeugdzorg en jeugdhulpverlening, met als doel het verminderen van probleemgedrag en het bevorderen van maatschappelijke participatie. We nemen ook onderwijs- en opvoedingsondersteunende programma's onder de loep om een holistische benadering te waarborgen. Deze inspanningen strekken zich uit tot de wijk, waar onderzoekers de effecten van jeugdinterventies verkennen om jongeren te helpen gedijen in alle aspecten van het leven, of het nu thuis, op school, op het werk of tijdens vrije tijd is. Evenzo houdt Risbo zich bezig met het begrijpen van de uitdagingen rondom jongeren die in de problemen zijn gekomen, met als doel preventieve strategieën en interventies te ontwikkelen. Deze onderzoeken variëren van diepgaande programma-evaluaties tot trendstudies, en van beleidsonderzoek tot het schetsen van toekomstscenario's.

Sociale interventies

Naast jeugdinterventies zijn sociale interventies cruciaal om een inclusieve en ondersteunende samenleving te creëren. Risbo richt zich op een breed scala aan sociale problemen in de zorg- en welzijnssector. Onze expertise omvat de ontwikkeling van lokaal sociaal beleid in gemeenschappen, zorgvernieuwing, volwasseneneducatie, buurtwerk en maatschappelijk werk. Door diepgaande onderzoeken en evaluaties in kwetsbare buurten, zoals Rotterdam, Leidschendam, Arnhem en Alphen aan den Rijn, leveren we waardevolle inzichten voor beleidsvorming en implementatie.

Samen met andere onderzoekers, professionals en de betrokken gemeenschappen bundelen we onze krachten om een brug te slaan tussen theorie en praktijk, met als doel het creëren van een toekomst waarin jongeren gedijen en sociale uitdagingen worden aangepakt.

Contact

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen