Partnerships

Risbo onderzoekers

Waar nodig en relevant gaat Risbo graag samenwerkingen aan met organisaties in het onderwijs of het maatschappelijk domein. Binnen de Erasmus Universiteit werkt Risbo al jarenlang nauw samen met de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Zo werken wij bijvoorbeeld samen aan onderzoek naar de samenhang tussen COVID-19 en cohesie, naar kunstmatige intelligentie bij de politie en naar succesvolle buitenlandse (beleids)interventies die gericht zijn op het versterken van de arbeidsmarktkansen van migrantengroepen. Bij dit laatste onderzoek is ook de Hogeschool van Amsterdam betrokken. Ook werken we graag samen met de Haagse Hogeschool.

Andere voorbeelden van samenwerkingsprojecten zijn:

  • onderzoek naar de situatie van kinderen van arbeidsmigranten (ism de Haagse Hogeschool).
  • onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19  (ism de Haagse Hogeschool en Kieskompas).
  • de Basismonitor Onderwijs voor NPRZ (ism de afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam).
  • de Monitor Sociale Inclusie (ism Labyrinth).

Partnerships

Risbo (Tom Tudman) is coördinator van de Kenniswerkplaats (KWP) Rotterdams Talent. De KWP Rotterdams Talent bestaat uit een netwerk van de gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere Rotterdamse kennis- en onderwijsinstellingen van primair tot hoger onderwijs. Binnen dit netwerk werken we samen aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam. Lees meer over de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent.

Risbo (Afke Weltevrede) participeert in de Kenniswerkplaats Leefbare wijken. Deze KWP is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere kennisinstituten. De doelstelling van is tweeledig. Het genereren van kennis door beleids- en praktijkrelevant onderzoek over stadswijken, leefbaarheid, veiligheid en burgerparticipatie te (laten) doen. En het delen van kennis middels lezingen, expertmeetings en discussies tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers en mensen uit de praktijk. Uitgangspunt is de co-creatie van kennis: wetenschap, beleid en praktijk produceren samen relevante en bruikbare inzichten. Zie de website van deze Kenniswerkplaats 

Risbo (Tom Tudjman) participeert sinds 2012 in het EU netwerk SIRIUS, een beleidsnetwerk over onderwijs voor migranten. Dit netwerk, opgericht als een vereniging in maart 2017, brengt Europese stakeholders uit de domeinen migratie en onderwijs samen, inclusief beleidsmakers, onderzoekers, onderwijsprofessionals en afgevaardigden uit migranten organisaties. SIRIUS deelt kennis en beïnvloedt beleidsontwikkelingen om kinderen met een migranten achtergrond te helpen dezelfde educatieve standaarden te bereiken als hun lotgenoten zonder migrantenachtergrond.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen