Seniorkwalificatie Onderwijs

Postermarket SUTQ

De Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) is een traject voor docenten in het hoger onderwijs, gericht op het verdiepen en verbeteren van hun positie in het onderwijs. In de SKO ligt de nadruk op het uitvoeren van een eigen onderwijsproject, waarmee je bijvoorbeeld werkt aan innovatie van een vak of onderdeel van een curriculum. Hiernaast werk je aan de verschillende rollen waar je mee te maken krijgen, zoals visionair, ontwerper, mentor, reflector, verbinder en evaluator. 

Doelgroep en benodigde voorkennis

De SKO is bedoeld voor ervaren docenten met minimaal vijf jaar ervaring in het hoger onderwijs en in het bezit van een BKO-certificaat. Daarnaast is vereist dat zij binnen de faculteit ook buiten het eigen vak bij het onderwijs betrokken zijn. Deelnemers aan de SKO kenmerken zich door het durven experimenteren in het onderwijs. Ze zijn gemotiveerd en streven naar onderwijskwaliteit. Zij willen zich ontwikkelen in vaardigheden die ook buiten het eigen vak bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Doelstellingen/competenties

Na het volgen van de SKO zijn docenten in staat om in een academische context:

- Te handelen op basis van een theoretisch onderbouwde visie op onderwijs.
- Op gestructureerde wijze een onderwijsproject door te voeren, ten behoeve van het leerproces van studenten.
- De impact die het gegeven onderwijs heeft op het leerproces van de studenten te kunnen evalueren.
- Collega's te begeleiden bij het ontwikkelen/uitvoeren van onderwijs.

Inhoud en vorm

Het SKO traject duurt in totaal ongeveer 10 maanden en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een eigen gekozen onderwijsproject dat past binnen de strategische thema's en/of ontwikkelingen van de eigen faculteit of die van de universiteit in brede zin.
  • Verschillende workshops waarin analyse, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een onderwijsproject centraal staan. Daarnaast komen er verschillende onderwijskundige thema's aan bod die relevant zijn voor het onderwijsproject en/of ten behoeve van het ontwikkelen van de verschillende senior docentrollen.
  • Iedere docent wordt onderdeel van een peer group, die meerdere keren samenkomt om elkaar te ondersteunen met het onderwijsproject en om ervaringen/casussen uit het onderwijs uit te wisselen.
  • Een inspirerend studiebezoek binnen de eigen of aan een andere onderwijsinstelling of een onderwijsgerelateerd project. Dit heeft als doel de visie op onderwijs en de mogelijkheden daarbinnen te verbreden.
  • Een universiteitsbrede postermarkt, waar de uitkomsten en ervaringen van het onderwijsproject worden gedeeld.
  • Een persoonlijk, digitaal portfolio, waarin elke deelnemer reflecteert op zijn of haar ontwikkeling gedurende het traject en de specifieke eindcompetenties. Het portfolio omvat ook het verslag van verschillende stappen van het onderwijsproject, en het evaluatieplan.  

Het SKO-traject wordt afgesloten met een eindgesprek tussen de docent, de leidinggevende, een SKO-groepslid en een Risbo-trainer. 

Kosten

Voor docenten van de EUR worden de cursuskosten tot en met 2024 volledig vergoed door de Community for Learning and Innovation (CLI). De CLI beoogt hiermee onderwijskwaliteit en -vernieuwing een impuls te geven. De faculteit moet toestemming geven voor de tijdsinvestering in de SKO. Het traject duurt 10 maanden en vraagt een tijdsinzet van circa 160 uur in totaal, waarvan 80 uur contactgebonden, en daarbovenop nog het uitvoeren van het onderwijsproject tijdens je werk.

Voor docenten buiten de EUR zijn de kosten voor deelname €6.800,-.

Aanmelding

Voor inschrijvingen kunt u een email sturen naar: training@risbo.eur.nl
 

Cursus coördinatoren

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen