Risbo houdt zich naast training en advies, ook intensief bezig met het doen van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek naar complexe vraagstukken in het sociale en publieke domein. Kenmerkend voor ons team is de brede expertise in onderzoeksmethodieken, in combinatie met de verschillende academische achtergronden van de onderzoekers. Onze onderzoeksthema's varieren van sociale kwesties in grootstedelijke context of onderwijsuitdagingen tot vraagstukken op het snijvlak van openbaar bestuur, veiligheid en IT. Kortom: je kunt met een breed palet aan onderzoeksopdrachten bij ons terecht.

Als onderdeel van de Erasmus Universiteit heeft Risbo makkelijk toegang tot de meest recente onderzoeken en publicaties. Ook hebben we hierdoor de mogelijkheid te sparren met geleerden en om samen met andere EUR onderzoekers en specialisten voorstellen te schrijven en onderzoek te doen. Onze onderzoeksopdrachtgevers zijn verschillende relevante regionale en landelijke partijen, zoals de gemeenten Rotterdam en Den Haag en het Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschappen. Voor elk onderzoek maken we een aanpak op maat en zoeken we indien nodig relevante samenwerkingspartners, binnen en buiten de universiteit. Voorbeelden daarvan zijn de Haagse Hogeschool, Kieskompas en de Kenniswerkplaats Rotterdam. 

Publicaties

Data en inzicht in maatschappelijke vraagstukken

Impactonderzoek

Onderzoek dat bijdraagt aan duurzame gedragsverandering

Impact research Risbo

Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

Voor verbetering van het onderwijsbeleid en -praktijk in de regio Rotterdam

KWP Rotterdams Talent

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen