Risbo houdt zich naast training en advies, ook intensief bezig met het doen van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek naar complexe vraagstukken in het sociale en publieke domein. Kenmerkend voor ons team is de brede expertise in onderzoeksmethodieken, in combinatie met de verschillende academische achtergronden van de onderzoekers. Onze onderzoeksthema's varieren van sociale kwesties in grootstedelijke context of onderwijsuitdagingen tot vraagstukken op het snijvlak van openbaar bestuur, veiligheid en IT. Kortom: je kunt met een breed palet aan onderzoeksopdrachten bij ons terecht.

Monitor Sociale Inclusie

Discriminatie Sinti en Roma in 10 jaar weinig veranderd

row of caravans

Richten op de regenboog

Onderzoek naar daders van LHBTQ-geweld

dartbord

Positie arbeidsmigranten in Nederland

Meerjarig onderzoek naar eigen ervaringen

Factory workers

Opdrachtgevers & Partnerships

Onze onderzoeksopdrachtgevers zijn verschillende relevante regionale en landelijke partijen, zoals de gemeenten Rotterdam en Den Haag en het Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschappen.

Voor elk onderzoek maken we een aanpak op maat en zoeken we indien nodig relevante samenwerkingspartners, binnen en buiten de universiteit. Voorbeelden daarvan zijn de Haagse Hogeschool, Kieskompas en de Kenniswerkplaats Rotterdam. Lees meer over onze partnerships.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen