Ondersteuning examencommissies

Examencommissies hebben een grote verantwoordelijkheid voor de borging van de kwaliteit van toetsing binnen de opleiding. Daarbij komt dat kwalitatief goede toetsing essentieel is voor goed onderwijs. Risbo ondersteunt examencommissies met verschillende services op maat, varierend van het versterken van de examencommissie, tot de ontwikkeling en auditing van toetsbeleid.

Extern lid van de examencommissie

Een onderwijsadviseur van Risbo kan als extern lid participeren in de examencommissie en deelnemen aan de vergaderingen van de examencommissie. In deze rol kunnen we actief meedenken en adviseren over de borging van de kwaliteit van toetsing (in verschillende fasen van de toetscyclus), de OER en verbetering van het toetsbeleid.

Ondersteuning bij de ontwikkeling van toetsbeleid

We kunnen ook ondersteuning bieden bij het ontwikkelen of herzien van het toetsbeleid. Risbo kan daarbij verschillende rollen vervullen: een actieve rol om samen met de examencommissie via een aantal bijeenkomsten aan nieuw toetsbeleid te werken, het daadwerkelijk meeschrijven aan nieuw toetsbeleid of het kritisch reviewen van nieuw toetsbeleid.

Audit toetskwaliteit

Ter voorbereiding op een opleidingsaccreditatie kunnen we voor opleidingen ook een (externe) audit organiseren, die specifiek gericht is op de beoordeling van de toetskwaliteit en de borging daarvan. De audit heeft een formatief doel. Op basis van steekproeven kan Risbo een analyse maken van de kwaliteit van toetsing in de opleiding. Daarnaast kunnen we onderzoeken hoe de kwaliteit van toetsing binnen opleiding geborgd wordt en wat hierin eventuele verbeterpunten zijn. De uitkomsten van de audit rapporteren we aan de opleiding en daarbij doen we concrete suggesties ter verbetering.

Workshop monitoring toetskwaliteit

Risbo biedt ook een workshop monitoring toetskwaliteit voor examencommissies, om de kwaliteit van assessments in de verschillende fasen te borgen.

Contact

Marit Nieuwenhuys

Marit Nieuwenhuys

Onderwijsadviseur

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen