Cursus- & curriculumontwikkeling

Interaction Risbo trainer and students

Ben je van plan het curriculum te herzien, nieuwe cursussen te ontwikkelen of bestaande cursussen bij te werken? Risbo heeft de expertise om je hierbij te ondersteunen. Bij de (her)ontwikkeling van het curriculum kunnen we je bijvoorbeeld ondersteunen bij de volgende activiteiten: 

  • Het formuleren of actualiseren van een visie op onderwijs, die fundamenteel is bij het ontwerpen van cursussen en curricula 
  • Het systematisch vertalen van de eindtermen naar leerdoelen van de curriculumonderdelen
  • Het concreet vormgeven van de nieuwe curriculumonderdelen, inclusief leermiddelen, activerende leeractiviteiten, feedback en toetsing en het zorgen voor een goede afstemming tussen alle betrokken partijen

Ons Onderwijsmanifest en de onderliggende waarden vormen de bouwstenen voor al onze cursus- en curriculum(her)ontwerpprojecten. Wij geloven sterk dat diepgaand leren studentgericht, actief en intensief is, en plaatsvindt in verbinding met anderen (studenten, docenten en begeleiders).

Neem direct contact met ons op zodat we samen kunnen onderzoeken wat we voor jouw onderwijs kunnen betekenen! 

Contact

Kris Stabel

Kris Stabel

Adjunct directeur/senior onderwijsadviseur

E-mailadres
stabel@risbo.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen