Migratie, integratie & participatie

Groep mensen van diverse achtergronden die samen werken aan een tafel

Risbo heeft in de afgelopen decennia veel ervaring opgebouwd met onderzoek naar vraagstukken op het terrein van migratie, participatie en integratie. Met ons onderzoek brengen we onder meer in kaart met welke uitdagingen migranten en hun kinderen te maken krijgen. Ook dragen we via ons onderzoek bij aan het oplossen van bijvoorbeeld onderwijsachterstanden of het bieden van eerlijke en gelijke kansen voor migranten op de arbeids- en woningmarkt.

In 2024 start Risbo een meerjarig onderzoeksprogramma om inzicht te krijgen in de eigen ervaringen van arbeidsmigranten met betrekking tot hun positie in Nederland. Naast dit 'tevredenheidsonderzoek’ onderzoekt Risbo of de inzet voortkomend uit de Roemermaatregelen ook tot uiting komen in een betere positie voor arbeidsmigranten. Verder onderzoekt Risbo integratie en ontwikkelingen in evenredigheid op het terrein van onderwijs, inkomen, wonen en veiligheid, alsmede naar de ervaren discriminatie, en mate van vertrouwen van zowel lang als relatief recent gevestigde migrantengroepen.

In het verleden verrichtte Risbo onderzoek naar de positie van kinderen van laaggeschoolde arbeidsmigranten en een meerjarig onderzoek naar de maatschappelijk positie van Roma en Sinti. Verder heeft Risbo zich onder meer verdiept in de maatschappelijke positie van mensen met een migratieachtergrond en de ontwikkeling daarvan in de tijd, maar ook in arbeidsmigratie vanuit de nieuwe EU-landen en de uitdagingen die dit voor gemeenten op bijvoorbeeld het terrein van huisvesting en arbeidstoeleiding met zich meebrengt.

Voor deze onderzoeken maken we gebruik van diverse onderzoeksmethoden. Vaak benutten we informatie uit bestaande registraties, maar we verrichten ook regelmatig veldwerk onder de migrantengroepen zelf. Het gaat dan bijvoorbeeld om gestructureerde enquêtes, maar ook om (diepte) interviews met mensen uit de doelgroepen of experts. Verder worden in de meeste onderzoeken secundaire bronnen geraadpleegd, zoals literatuur, bestaande databestanden en registers.

Contact

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen