Monitoring

Markthal Rotterdam

Op het gebied van de ontwikkeling van monitorinstrumenten en met het uitvoeren van (beleids)monitoren heeft Risbo veel kennis en ervaring. Monitoren zijn voor beleidsmakers vaak heel praktisch om beleidseffecten in kaart te kunnen brengen en om (beleids)relevante ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren. De uitkomsten van monitoren kunnen vervolgens worden gebruikt om beleid tijdig aan te scherpen.

Risbo maakt gebruik van diverse databronnen voor het monitoren. Vaak worden de data verzameld met behulp van gestructureerde enquĂȘtes, die zowel schriftelijk, telefonisch als online worden afgenomen. Ook wordt er gebruik gemaakt van informatie uit registers zoals de microdata die beschikbaar is bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Basismonitor Rotterdam Zuid

Sinds 2015 brengt Risbo de stand van zaken in het onderwijs in Rotterdam Zuid in kaart in de zogenaamde Basismonitor Rotterdam Zuid. Dit gebeurt in samenwerking met Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam en in opdracht van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Binnen het onderzoek worden verschillende aspecten van het onderwijs in Rotterdam Zuid in gepresenteerd en vergeleken met de situatie in de zeven focuswijken, overig Rotterdam, Rotterdam als geheel, de vier grote steden gemiddeld en de situatie in Nederland. 

Monitor Sociale Inclusie Roma en Sinti

Daarnaast is Risbo verantwoordelijk voor een kwalitatieve  monitor die zich richt op de maatschappelijke positie van Roma en Sinti in Nederland. Samen met Labyrinth onderzoek en advies brengt Risbo de ontwikkeling van Roma en Sinti op domeinen zoals onderwijs, arbeid en wonen in kaart. Ook dit onderzoek loopt sinds 2015.

Eerder heeft Risbo diverse uiteenlopende, praktijkgerichte monitoren ontwikkeld en uitgevoerd. Zo was Risbo verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van de Studentenmonitor in opdracht van het Ministerie van OCW (1998-2000, 2001-2003), de monitor logistieke kwaliteit in opdracht van de Technische Universiteit Delft (2004-2009) en op het terrein van migratie en integratie de Monitor Aanpak Risicojongeren in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2010-2013).

Contact

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen