Publicaties

History books

Maatschappelijke vraagstukken & beleid

 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, A.L Roode, P.A. de Graaf en I. Vogel (2022). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid (School)loopbanen 2022. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode, P.A. de Graaf en I. Vogel (2022). Basismonitor Onderwijs Programma Rotterdam Zuid 2021. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam
 • Seidler, Y., l’Istelle, F., Van San, M. & Staring, R. (2022). Horeca als façade. Een verkennend onderzoek naar misbruik van de horeca en ondermijning in Rotterdam. Risbo/Erasmus School of Law.
 • Seidler, Y., Van der Schans, K., Van San, R., Wolff, R. & Engbersen, G. (2022). De parate stad. Veerkracht en pandemische paraatheid post-COVID-19 in de gemeente Rotterdam. Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo
 • Seidler, Y., Van der Schans, K. & Van San, M. (2022). Gescheiden wereld. Een fenomeenonderzoek naar EU-arbeidsuitbuiting, veiligheidsbeleving en sociale cohesie in Carnisse, Oud Charlois en de Tarwewijk. Risbo

 • KWP Rotterdams Talent (2021) Woorden ter inspiratie voor daden. Inspiratie vanuit de Rotterdamse kennisinfrastructuur voor de komende Collegeperiode. ESSAY ROTTERDAMS ONDERWIJSBELEID. Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Seidler, Y. R. van Leeuwen, J. de Boom, D. de Kool & M. van San (2021) Een uurtje langer? Een onderzoek naar sluitingstijden in de Rotterdamse horeca, Risbo: Rotterdam.

 • Engbersen, G E. Snel & J. de Boom (2021). Gevolgen van de coronapandemie raken kwetsbare gebieden extra hard. De maatschappelijke impact van COVID-19 in de Leefbaarheid en Veiligheidsgebieden in 15 gemeenten. EUR/KLW.Snel, S. J. de Boom, M. van Bochove, G. Engbersen. Social capital as protection against the mental health impact of the COVID-19 pandemic, submitted to Frontier of Sociology. Under review
 • Engbersen, G, M. van Bochove, M., J. de Boom, T. Etienne, A. Krouwel, J. van Lindert, K. Rusinovic, E. Snel, L. Van Heck & P. van Wensveen (2021). De ongeduldige samenleving. De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Vierde meting. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Engbersen, G, M. van Bochove, M., J. de Boom, J. Bussemaker, B. el Farisi, A. Krouwel, J. van Lindert, K. Rusinovic, E. Snel, L. Van Heck, H. van der Veen & P. van Wensveen (2021). De laagvertrouwen-samenleving. De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Vijfde meting. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Snel, S. J. de Boom, M. van Bochove, G. Engbersen (2021). Sociaal kapitaal als bescherming tegen de mentale gevolgen van COVID-19. Mens en Maatschappij 96 (2), 213-241 DOI: 10.5117/MEM2021.2.004.SNEL
 • Snel, E. J. de Boom & G. Engbersen (2021). Sociaal kapitaal als bescherming tegen de mentale gevolgen van COVID-19. Rotterdam: EUR/KLW
 • Snel, E. J. de Boom & G. Engbersen (2021). Vaccinatiebereidheid: een nieuwe kloof tussen arm en rijk. Rotterdam: EUR/KLW

 • Van Bochove, M., J. de Boom, G. Engbersen, E. Snel, A. Krouwel, K. Rusinovic (2020) Wenkend perspectief harder nodig dan ooit. Sociale Vraagstukken, 18 december 2020.

 • Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Custers, G., Erdem, Ö., Krouwel, A., van Lindert, J., Snel, E., van Toorn, M., van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De Bedreigde Stad. De Maatschappelijke Impact van COVID-19 Op Rotterdam. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Etienne, T., Krouwel, A., van Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., Weltevrede, A, van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De heropening van de samenleving - De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Etienne, T., Krouwel, A., van Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De verdeelde samenleving - De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Etienne, T., Krouwel, A., van Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., Weltevrede, A, van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De heropening van de samenleving - De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Etienne, T., Krouwel, A., van Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De verdeelde samenleving - De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Rusinovic, K., Theisens, H., Engbersen, G., de Boom, J. & van Wensveen, P. (2020) Berichten uit een stille stad: de maatschappelijke impact van COVID-19 in Den Haag. Den Haag: Hoge School Den Haag.
 • Schans, K. van der &M. Verbeek, T. Tudjman (2020) Rotterdams basisonderwijs in Coronatijd; Een rondgang langs schoolleiders over hun aanpak en de toekomst. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent.
 • Tudjman, T. (2020). Ontwikkeling Survey Brave Young Future over gevolgen corona pandemie op welzijn jongeren in Europa. Risbo: Rotterdam

 • Boom, J. de, P. Hermus, D. de Kool & P. van Wensveen (2019) Uitsplitsing resultaten gebruikersonderzoeken naar regio's van Rijkswaterstaat, Risbo: Rotterdam (adviesrapportage).
 • Heerik, A.R. van de en Y. Seidler (2019), Sociaal kapitaal in de buurt, Rotterdam KWP
 • Seidler, Y., D. de Kool & M. van San (2019) Actualisatie van het Tweeluik religie en publiek domein. Een kwalitatief onderzoek naar de interactie tussen gemeenten en religieuze organisaties, Risbo: Rotterdam.

Onderwijsonderzoek

 • Van der Schans, K. & Tudjman, T. (2023). Een kansrijke toekomst voor elke leerling op Rotterdam-Zuid. Een evaluatie van het REACT Gaan voor een Baan project op vijf vmbo scholen op Zuid. Kenniswerkplaats Rotterdams Talent: Rotterdam
 • Wolff, R. & J. Maarschalkerweerd (m.m.v. D. de Kool) (2023), Van routine naar verder vernieuwen. Onderzoeksrapport naar ervaringen met het EGI programma Commissarissen en Toezichthouders, Risbo: Rotterdam

 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, A.L Roode, P.A. de Graaf en I. Vogel (2020). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid (School)loopbanen 2020. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode, P.A. de Graaf en I. Vogel (2020). Basismonitor Onderwijs Programma Rotterdam Zuid 2019. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
 • Herpen, S.G.A. van (2020). Een vliegende start in het hoger onderwijs. Een reflectie op het proefschrift. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(2), 5-19, http://www.tvho.nl/getfile.php?id=390.
 • Schans, K. van der &M. Verbeek, T. Tudjman (2020) Rotterdams basisonderwijs in Coronatijd; Een rondgang langs schoolleiders over hun aanpak en de toekomst. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent.
 • Tudjman, T. K. van der Schans & A. van den Heerik (2020). De waarde van het praktijkschooldiploma. Kenniswerkplaats Rotterdams Talent; Risbo - Hogeschool Rotterdam: Rotterdam
 • Van Wensveen, P., P. Hermus, S. van Herpen en R. Wolff (2020), PGL bij de ESL-Bachelor Fiscaal Recht Kwantitatieve rapportage over BSA- en BA rendementsontwikkelingen in relatie tot de instroomsamenstelling en een kwalitatieve rapportage met betrekking tot vakrendementen (2012-2017), Rotterdam: Risbo
 • Van Wensveen, P., P. Hermus, S. van Herpen en R. Wolff (2020), PGL bij de ESL-Bachelor Criminologie. Kwantitatieve rapportage over BSA- en BA rendementsontwikkelingen in relatie tot de instroomsamenstelling en vakrendementen een kwalitatieve rapportage met betrekking tot vakrendementen (2012-2017), Rotterdam: Risbo
 • Van der Schans, K (2020). Evaluatie Programma Weekendschool Petje af Rotterdam Noord. Risbo: Rotterdam
 • Wolff, R. & W. Zijlstra (2020), Schermen met onlineonderwijs. Sense of Belonging van docenten en leerlingen/studenten tijdens de LockDown in 2020 vanuit docentperspectief, Rotterdam: Risbo, Den Haag: De Haagse Hogeschool.

 • Baars, G., D. de Kool, R. Wolff, T. Tudjman & Y. Seidler (2019) Evaluatie Onderwijsraad, Risbo: Rotterdam.
 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode, A.E.M. Bus en P.A. de Graaf (2019). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Verklarende analyse. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode en P.A. de Graaf (2019). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid. (School)loopbanen 2019. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode en P.A. de Graaf (2019). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2018. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
 • Meeuwisse, M., L de Meijer, A. Dias-Broens & R. Wolff (2019). Trainer Manual Intercultural Sensitivity & Competence, Practical Module Master Programme Educational Sciences, Rotterdam: ESSB/EUR (funded by the NRO Comeniusprogramme)
 • Slootman, M., R. Wolff en M. Crul (2019), Diversiteit en ongelijkheid in het hoger onderwijs: het belang van de meso-institutionele context, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (4), 65-79.
 • Van Herpen, S.G.A., Meeuwisse, M., Hofman, W.H.A., Severiens, S.E. (2019). A head start in higher education: the effect of a transition intervention on interaction, sense of belonging, and academic performance. Studies in Higher Education, https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1572088Opent extern.
 • Van Herpen, S.G.A. (2019). Reflectie op proefschrift 'Een Vliegende Start in het Hoger Onderwijs'. Tijdschrift van Hoger Onderwijs. Manuscript accepted.
 • Van Herpen, S.G.A. (2019) A Head Start into Higher Education. How students academically prepare and adjust for a successful transition into university. Dissertation. ISBN 978-94--028-1487-3
 • Van Wensveen, P., P. Hermus, S. van Herpen en R. Wolff (2019) PGL bij de ESL-Bachelor Rechtsgeleerdheid: tijd voor innovatie? Kwantitatieve rapportage over BSA- en BA rendementsontwikkelingen in relatie tot de instroomsamenstelling en een kwalitatieve rapportage met betrekking tot vakrendementen (2012-2017), Rotterdam: Risbo
 • Wolff, R., van Herpen, S.G.A., Hermus, H. & van Wensveen, P. (2019). PGL bij de Bachelor Rechtsgeleerdheid: Tijd voor innovatie? Een kwantitatieve en kwalitatieve rapportage. Rotterdam: Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam.

Informatiesamenleving

 • De Kool, D., Vermeeren, B. & Stein, B. (2023) Kunstmatige intelligentie bij de politie. Een internationale literatuurstudie, Erasmus Universiteit Rotterdam ESSB/Risbo: Rotterdam

 • Kool, D. de, Vermeeren, B. & B. Steijn (2020) Kunstmatige Intelligentie bij de politie. Praktische en sociale lessen ten aanzien van het aangifteproces. Erasmus Universiteit Rotterdam ESSB/Risbo: Rotterdam.
 • Kool, D. de, Vermeeren, B. & B. Steijn (2020) "Perceived Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence within the Police. A Public Management Perspective" in: G. Jacobs, I. Suojajen, K. Horton & S. Bayerl (eds.), International Security Management: New Solutions, Springer, pp. 343-356.

 

 • Kool, D. de, Vermeeren, B. & B. Steijn (2019) Kunstmatige Intelligentie bij de politie. Theoretische handvatten voor een verantwoorde inzet, Erasmus Universiteit Rotterdam ESSB/Risbo: Rotterdam (discussiepaper).

 

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen