Ondersteuning opleidingsaccreditatie

Een goed verloop van een opleidingsaccreditatie of een instellingstoets is van groot belang voor de bekostiging van een opleiding of instelling en de erkenning van diploma's. Risbo heeft de expertise in huis om opleidingen of instellingen te ondersteunen bij de voorbereiding van een opleidings- of instellingsaccreditatie.

Hierbij kunnen we de volgende taken uitvoeren:

  • Organisatie van een kick-off bijeenkomst met als doel om het schrijfproces voor de kritische zelfreflectie goed in te richten.
  • Begeleiding van het schrijfproces. Dit betekent dat we de verschillende conceptteksten kritisch tegenlezen aan de hand van het beoordelingskader van de NVAO en dat we concrete aanbevelingen doen ter verbetering van de teksten.
  • Meeschrijven aan de kritische zelfreflectie, uiteraard in nauw overleg met verschillende stakeholders van de opleiding/ instelling.
  • Organisatie en/of begeleiding van een proefvisitatie of 'oefengesprekken' ter voorbereiding op de daadwerkelijke visitatie. Bij de proefvisitatie kan een expert van Risbo ook als panellid fungeren vanuit een inhoudelijke rol (onderwijskundige) of vanuit een functionele rol (voorzitter, secretaris).

Tussentijdse OpleidingsEvaluaties (TOE)

Veel opleidingen en instellingen voeren tussentijdse evaluaties of audits uit tussen twee accreditaties in. Een Risbo-expert kan als extern lid meewerken aan deze tussentijdse audits. Hierbij kunnen we een inhoudelijke (onderwijskundige) rol vervullen of een functionele rol (voorzitter, secretaris).

Contact

Kris Stabel

Kris Stabel

Adjunct directeur/senior onderwijsadviseur

E-mailadres
stabel@risbo.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen