Onderwijsmanifest

SKO deelnemers Risbo

Het onderwijsmanifest van Risbo vormt de leidraad bij al onze trainingen en workshops, ons onderwijsadvieswerk én onderwijsonderzoek. We kijken naar de specifieke context en bieden alle trainingen, workshops of advies op maat aan.

Ons manifest

Door te werken volgens dit manifest, borgen we de kwaliteit van ons werk. Het helpt ons om met en voor onze opdrachtgevers en deelnemers te werken aan positieve, duurzame leerervaringen.

 • Wij geloven dat goed onderwijs veel meer behelst dan alleen een student helpen met het behalen van een diploma. Goed onderwijs biedt ruimte voor verbinding en creativiteit, zowel in het lesontwerp, de leeractiviteiten als de toetsing daarvan.
 • Wij focussen op de eigen context, onderwijsuitdagingen en materiaal van de individuele docent. 
 • Elke docent is uniek en elk leermoment staat op zich.
 • Succesvol leren is actief en intensief. Actief deelnemen staat centraal in al onze trajecten.
 • Leren van en met anderen is heel belangrijk. We stimuleren daarom het delen van ervaringen, en het uitwisselen van ideeën en perspectieven.
 • We willen weten wat de impact is van wat we doen, en hechten daarom veel waarde aan een cyclisch proces van evaluatie, (impact)onderzoek en aanpassing.
 • We trainen en begeleiden docenten op een constructieve manier, gericht op persoonlijke groei.
 • We zetten ons in voor een duurzame gedragsverandering.
 • We onderkennen de onmisbare, voorwaardelijke rol van feedback in het leerproces.

Download hier ons manifest

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen