Radicalisme & Extremisme

Bij Risbo wordt sinds 2007 onderzoek gedaan naar processen van radicalisering vanuit pedagogisch perspectief. Met name de gezinscontext waaruit jongeren die radicaliseren afkomstig zijn wordt onder de loep genomen, maar ook de rol van andere opvoeders (zoals leraren, jongerenwerkers, politie) is onderwerp van onderzoek.

De kwaliteit van de sociale bindingen die jongeren onderhouden met gezin, familie, buurt, school en samenleving bepalen uiteindelijk of jongeren zich uiteindelijk ontwikkelen tot verantwoordelijke, goed ge├»ntegreerde en betrokken burgers. Persoonlijke betrokkenheid, herkenbare contexten en het voorkomen van anonimiteit zijn noodzakelijke ingredi├źnten voor een samenleving die in staat is jongeren een gevoel van veiligheid en vertrouwen in de samenleving te bieden. De praktijk leert echter dat vooral de meest kwetsbare jongeren te maken hebben met omgevingen die steeds minder verbindingskracht ontwikkelen: probleemgezinnen, onveilige en anonieme buurten, grote onpersoonlijke scholen en een gebureaucratiseerd stelsel van jeugdzorg.

Voorbeelden van onderzoek

Idealen op drift

Idealen op Drift (in samenwerking met Micha de Winter, en Stijn Sieckelinck, Universiteit Utrecht) Idealen op Drift bestaat uit een theoretisch en empirisch deel. In het eerste deel is op basis van een literatuurstudie onderzocht wat de hoofdlijnen van een pedagogische visie op radicalisering van jongeren zijn. In het empirisch deel van de studie is verslag gedaan van de etnografische interviews die we hebben gedaan met geradicaliseerde jongeren en in een aantal gevallen met hun ouders en/of andere familieleden.

Formers and Families

Formers and families is a project with researchers from the UK, Denmark and the Netherland, that investigates the possible role that family members play in the processes of radicalisation and whether the development of radicalisation is influenced by the pedagogical climate within the family, and by the responses of parents and other 'educators' during the process of radicalisation. Our research points out that parents are only very rarely a direct cause for radicalisation, just as they are almost never a direct trigger for de-radicalisation.

Geloofsovertuiging en bereidheid to geweld bij Nederlandse en Vlaamse jongeren

In dit onderzoek is aandacht besteed aan de wijze waarop de idealen van jongeren vorm krijgen en welke rol het pedagogisch netwerk (ouders, school) daarbij speelt. Naast gesprekken met jongeren zijn vanaf juni 2012 gesprekken tussen jongeren op Facebook in kaart gebracht.

Contact

WIl je hier meer over weten?

Stel je vraag aan ons secretaraat via

E-mailadres
info@risbo.eur.nl
Telefoonnummer
+31104082124

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen