Veelgestelde vragen over de BKO

Tijdsinvestering & verplichtingen

Wij gaan uit van een totaaltijd van ongeveer 80 uur, inclusief het volgen van de sessies.

Wanneer je je aanmeldt voor een cohort, dien je alle sessies van dat cohort bij te wonen. Mocht je tijdens het traject een keer ziek worden, dan kun je met de trainer zoeken naar een oplossing.

Bij het missen van meer dan 1 sessie, verzoeken we je aan te sluiten bij een volgend cohort.

Doelgroep & vrijstelling

Voor het succesvol doorlopen en afronden van het BKO traject is het handig als je als docent verantwoordelijk bent voor een vak. We vragen je namelijk om dat vak te verbeteren met de kennis die je tijdens de BKO opdoet. Indien je niet verantwoordelijk bent voor een vak, dan is het goed om bij je eigen faculteit na te vragen of je toch als PhD het BKO traject mag volgen. Zodra je hier toestemming voor hebt, vraag dan aan de coördinator van het vak waarbij je betrokken bent, of je (onderdelen van) het vak mag gebruiken voor het BKO traject.
 

Risbo kent geen vrijstelling van de BKO toe. Het beleid van de EUR is dat elke docent een BKO moet behalen. Uitsluitend nieuwe hoogleraren, universitair hoofddocenten en universitair docenten met een uitzonderlijke staat van dienst (in de praktijk vooral HL) waarbij de BKO verplichting een blokkade kan vormen voor de aanstelling, kunnen een vrijstelling ontvangen. Deze vrijstelling wordt door de decaan voorgelegd aan en goedgekeurd door de rector magnificus.

Voor docenten met een docentkwalificatie van een buitenlandse universiteit of een lerarenbevoegdheid, hebben we onder strikte voorwaarden wel een verkort traject. Zie hier het reglement om voor een verkort traject in aanmerking te komen. Kom je in aanmerking voor het verkorte BKO traject? Neem dan contact op met ons secretariaat en lever een kopie aan van het certificaat/diploma dat je eerder hebt behaald. Een onderwijsadviseur van Risbo zal vervolgens beoordelen of je in aanmerking komt voor dit verkorte traject.

In de BKO wordt gewerkt aan eigen producten, die je met behulp van de voorbereidingsmaterialen maakt. Tijdens de sessies is er ruimte voor het krijgen van feedback van peers en experts. Er zullen enkele inhoudelijke onderwerpen aan bod komen die ook tijdens de basisdidactiek behandeld zijn. Dit zal je echter vooral schelen in voorbereidingstijd van de sessies. De relevantie van de sessies en het krijgen van feedback is er ook als je de cursus basisdidactiek al gevolgd hebt.

In het beleid van de EUR staat dat iedere docent minstens Engels op niveau C1 moet beheersen. Om die reden zal je het volledige BKO certificaat pas behalen als je ook aan die eis hebt voldaan. Je kunt contact opnemen met het Taal- en Traininingscentrum op de EUR (ltc@eur.nl) om je Engels niveau te laten vaststellen. Indien dit lager is dan C1, dan kun je bij het Taal- en Trainingscentrum een cursus volgen.

Als je het Engels al goed beheerst kun je bij het LTC vragen om een uitzondering op dit assessment (bijvoorbeeld als je een tijd in het buitenland hebt gewerkt/gewoond of een Engelstalige studie hebt gedaan). Het Taal- en Trainingscentrum zal vervolgens beoordelen of dit voldoende is om het niveau C1 te bewijzen.

 

Ja, er doen vaker individuele deelnemers van EMC mee, ook al heeft EMC een eigen BKO traject. 

Lesgeven tijdens de BKO & Observatie

  • Tijdens de BKO vragen we je om betrokken te zijn bij de coördinatie van een cursus/vak.  We vragen je namelijk om tijdens de BKO een cursus te (her)ontwerpen. Ben je niet zelf als coördinator betrokken, zorg dan dat je nauw samenwerkt met een coördinator van een cursus, zodat je voorstellen kunt doen voor het (her)ontwerp van de cursus.
  • Daarnaast willen we dat je onderwijs uitvoert tijdens de BKO. We willen namelijk ten minste één lesmoment komen observeren. Het is hierbij belangrijk dat we zien dat je interactie hebt met studenten. Dit lesmoment kan een werkgroep, college, gastcollege, practicum, etc. zijn en mag ook losstaan van het vak dat je (mede) coördineert. 1-op-1 begeleiding van studenten is (dus) niet geschikt voor een observatie.

Dit is niet mogelijk, omdat wij van mening zijn dat je leerpunten uit het traject mee kunt nemen in het verzorgen van een onderwijssessie. Het is daarom waardevoller om tijdens het BKO traject een observatie te laten doen. We plannen de observatie in tijdens de kick-off sessie.

Supervisor

We vinden het belangrijk dat jouw supervisor zicht heeft op de ontwikkeling die je doormaakt tijdens de BKO. De supervisor die je kiest is bij voorkeur jouw direct leidinggevende, maar het kan ook een (senior) collega zijn, die de BKO-kwalificatie al heeft behaald.

De tijdsinvestering voor de supervisor is maximaal 3 uur. Hij/zij dient een deel van jouw portfolio te lezen (1-2 uur), en aanwezig te zijn tijdens jouw eindpresentatie tijdens de afstudeersessie (ca 1 uur)

Overig

Het ondertekenen door de decaan is een landelijke afspraak tussen de universiteiten, zodat de certificaten ook onderling erkend kunnen worden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen