Veelgestelde vragen over de BKO

Wat is de BKO?

BKO staat voor basiskwalificatie Onderwijs. Met het behalen van de BKO-kwalificatie ben je officieel gekwalificeerd als academisch docent. Deze titel wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend. Tijdens het traject nemen Risbo trainers je mee op een reis waarin je reflecteert op je visie op onderwijs en je eigen onderwijsvaardigheden, onder meer op het gebied van cursusontwerp en toetsing. Klik hier voor een visuele weergave van het traject.

De BKO is een Engelstalige cursus, de doelen zijn daarom ook in het Engels:

  1. Write your personal vision on education.
  2. Design/or improve a course following the principles of constructive alignment.
  3. Deliver engaging education, that meet the students’ learning needs.
  4. Supervise student activities in such a way that the students improve their learning process.
  5. Design and construct assessment(s) based on the quality factors: validity, reliability and transparency.
  6. Reflect on the UTQ trajectory by showing your progress on the critical behaviors.
  7. Write a plan of improvement(s) for your course and how this relates to your personal vision on education.

Wij gaan uit van een totaaltijd van ongeveer 70 uur, inclusief het volgen van de sessies. Wanneer je je inschrijft voor de BKO is het goed om 4-6 uur per week vrij te maken, zodat je naast het volgen van de sessies het voorbereidingswerk kunt doen en bij kunt blijven met het schrijven van het portfolio.

Wanneer je je aanmeldt voor een cohort, dien je alle sessies van dat cohort bij te wonen. Mocht je tijdens het traject een keer ziek worden, dan kun je met de trainer zoeken naar een oplossing. Bij het missen van meer dan 1 sessie, verzoeken we je aan te sluiten bij een volgend cohort.

Het gehele BKO-traject duurt ongeveer 6 maanden van kick-off tot de graduation. Wanneer je alle opdrachten maakt, rond je het traject af binnen deze tijdsperiode. We hanteren een maximale uitloop waarbij je vanaf aanvang van je traject er in totaal 1,5 jaar over mag doen.

Voor wie is de BKO?

Uiteraard! Risbo biedt de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) aan docenten binnen en buiten de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een sterk team van professionele onderwijscoaches die dit traject een aantal keer per jaar organiseren. Docenten van elke universiteit of hogeschool zijn welkom binnen ons BKO-traject. Overleg echter eerst met je leidinggevende. We verzorgen ook trajecten op maat voor elke soort instelling en gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Voor het succesvol doorlopen en afronden van het BKO traject is het handig als je als docent verantwoordelijk bent voor een vak. We vragen je namelijk om dat vak te verbeteren met de kennis die je tijdens de BKO opdoet. Indien je niet verantwoordelijk bent voor een vak, dan is het goed om bij je eigen faculteit na te vragen of je toch als PhD het BKO traject mag volgen. Zodra je hier toestemming voor hebt, vraag dan aan de coördinator van het vak waarbij je betrokken bent, of je (onderdelen van) het vak mag gebruiken voor het BKO traject.
 

De BKO is een kwalificatie die niet op basis van ervaring kan worden behaald. Met eerder behaalde opleidingen of kwalificaties kan je echter wel aantonen dat je bepaalde BKO-competenties al beheerst. Indien dat is aangetoond kun je bij ons een individuele BKO volgen, waarbij we het programma samenstellen op basis van de door jou nog te behalen competenties. De BKO-instellingscommissie van Academische Zaken bepaalt of je hiervoor in aanmerking komt. Het individuele BKO leidt tot het BKO-certificaat.

In sommige gevallen kun je worden vrijgesteld van de BKO-plicht. Ook dit wordt bepaald door de BKO-instellingscommissie van Academische Zaken op basis van jouw eerder gevolgde opleidingen of kwalificaties. Een vrijstelling leidt niet tot een BKO-certificaat. 

Wil je in aanmerking komen voor het individuele BKO-traject of een vrijstelling? Mail dan naar de BKO-instellingscommissie van Academische Zaken.

Dit wordt bepaald door de BKO-instellingscommissie van Academische Zaken. Voor docenten met een eerdere docentkwalificatie of een lerarenbevoegdheid is een vrijstelling van de BKO-plicht mogelijk Een vrijstelling leidt niet tot een BKO-certificaat. 

Wanneer je eerdere opleiding niet alle competenties omvat, hebben we ook een individueel traject waarbij we op maat werken aan de nog te behalen competenties. Het individuele traject leidt wel tot een BKO-certificaat. 

Wil je in aanmerking komen voor een vrijstelling of het individuele BKO-traject? Lees hier meer over (inclusief aanmeldformulieren) op de pagina van de BKO-instellingscommissie.

In de BKO wordt gewerkt aan eigen producten, die je met behulp van de voorbereidingsmaterialen maakt. Tijdens de sessies is er ruimte voor het krijgen van feedback van peers en experts. Er zullen enkele inhoudelijke onderwerpen aan bod komen die ook tijdens de basisdidactiek behandeld zijn. Dit zal je echter vooral schelen in voorbereidingstijd van de sessies. De relevantie van de sessies en het krijgen van feedback is er ook als je de cursus basisdidactiek al gevolgd hebt.

Met het afronden van het DDE-traject ontvang je een deelcertificaat voor het onderdeel “Delivery” van de BKO. Dat betekent dat je tijdens de BKO vrijgesteld bent van het volgen van de sessie ‘Delivery’, het MicroLab (Supervise of Formative Assessment), en de lesobservatie. Je hoeft voor dit gedeelte ook geen bewijsstukken voor je portfolio aan te leveren. We geven een korting van 1000,- op de deelnamekosten van de BKO. Neem contact op met de cursus coördinator als dit voor jou geldt: je ontvangt hiervoor een apart inschrijfformulier.

Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik de BKO wil gaan volgen?

Tijdens de BKO vragen we je om betrokken te zijn bij de coördinatie van een cursus/vak maar je hoeft dus zelf geen vakcoördinator te zijn. We vragen je namelijk om tijdens de BKO een cursus te (her)ontwerpen. Ben je niet zelf als coördinator betrokken, zorg dan dat je toegang hebt tot een vak zodat je voorstellen kunt doen voor het (her)ontwerp van de cursus.

Wel is het voorwaardelijk dat je onderwijs uitvoert tijdens de BKO. We komen namelijk ten minste één lesmoment observeren. Het is hierbij belangrijk dat er interactie plaatsvindt met studenten. Dit lesmoment kan een werkgroep, college, gastcollege, practicum, etc. zijn en mag ook losstaan van het vak dat je (mede) coördineert. 1-op-1 begeleiding van studenten is (dus) niet geschikt voor een observatie.

De sessies vinden live plaats op de Erasmus universiteit in Rotterdam. We vragen al onze deelnemers van tevoren de agenda te checken of ze live aanwezig kunnen zijn. Wanneer je niet voor alle data van tevoren beschikbaar bent, vragen we je om je voor een ander cohort in te schrijven.

Verder is het ook een vereiste dat je lesgeeft tijdens het traject. Dit omdat een observatie onderdeel is van het BKO-traject. Optimaal gezien vindt je observatie plaats tussen de kick-off en uiterlijk 2 maanden voor de afstudeersessie. Dan heb je nog voldoende tijd voor je opdrachten.

Dit is niet mogelijk, omdat wij van mening zijn dat je leerpunten uit het traject mee kunt nemen in het verzorgen van een onderwijssessie. Het is daarom waardevoller om tijdens het BKO traject een observatie te laten doen. We plannen de observatie in tijdens de kick-off sessie.

Overige vragen

We vinden het belangrijk dat jouw critical friend zicht heeft op de ontwikkeling die je doormaakt tijdens de BKO. De persoon die je kiest is bij voorkeur jouw direct leidinggevende/supervisor, maar het kan ook een (senior) collega zijn, die de BKO-kwalificatie al heeft behaald.

De tijdsinvestering voor jouw critical friend is maximaal 3 uur. Hij/zij dient een deel van jouw portfolio te lezen (1-2 uur), en aanwezig te zijn tijdens jouw eindpresentatie tijdens de afstudeersessie (ca. 1 uur).

Het ondertekenen door de decaan is een landelijke afspraak tussen de universiteiten, zodat de certificaten ook onderling erkend kunnen worden.

In het beleid van de EUR staat dat iedere docent minstens Engels op niveau C1 moet beheersen. Om die reden zal je het volledige BKO certificaat pas behalen als je ook aan die eis hebt voldaan. Deze eis geldt NIET voor docenten van het EMC. Je kunt contact opnemen met het Taal- en Traininingscentrum op de EUR (ltc@eur.nl) om je Engels niveau te laten vaststellen. Indien dit lager is dan C1, dan kun je bij het Taal- en Trainingscentrum een cursus volgen.

Als je het Engels al goed beheerst kun je bij het LTC vragen om een uitzondering op dit assessment (bijvoorbeeld als je een tijd in het buitenland hebt gewerkt/gewoond of een Engelstalige studie hebt gedaan). Het Taal- en Trainingscentrum zal vervolgens beoordelen of dit voldoende is om het niveau C1 te bewijzen.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen