Richtlijn toekennen BKO Certificaat

 1. Risbo hanteert de landelijke BKO-competenties ten behoeve van het toekennen van het BKO-certificaat, zoals afgesproken in UNL-verband met alle Nederlandse universiteiten.
 2. Risbo reikt een BKO-certificaat uit indien voldaan is aan de eindcompetenties zoals hierboven benoemd. Daarvoor dienen 5 Proofs of Competence worden ingeleverd, die tezamen het bewijsmateriaal voor de BKO vormen (op te vragen bij Risbo).
 3. Indien een docent aan een andere Nederlandse universiteit een BKO-certificaat heeft behaald, geldt dat tevens voor de EUR.
 4. In sommige gevallen kan een vrijstelling van de BKO toegekend worden. Zie hiervoor de BKO-regeling. Let op: een gedeeltelijke vrijstelling betekent dat er nog een individueel traject gevolgd moet worden (BKO op maat). Hoe dit traject exact wordt ingericht, wordt bepaald aan de hand van een startassessment dat afgenomen wordt door Risbo.
 5. In een aantal gevallen staat een onderwijscertificaat of didactisch certificaat van een buitenlandse universiteit gelijk aan een Nederlands BKO-certificaat. Raadpleeg hiervoor de BKO-regeling.
 6. Het beoordelen van (gedeeltelijke) vrijstellingsverzoeken gebeurt door de BKO-instellingscommissie.
   

Downloads

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen