Publications

History books

Social issues & policy (& COVID-19)

 • Seidler, Y., Wolff, R., Ter Woord, E. & Van der Schans, K. (2024). Richten op de regenboog. Een onderzoek naar daders en prevalentie van geweld tegen LHBTQ-personen. Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
 • Snel, E., Engbersen, G., De Boom, J. & Seidler, Y. (2024). Nederland na de pandemie. Over de doorwerking van de coronapandemie op sociale cohesie. Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.

 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, A.L Roode, P.A. de Graaf en I. Vogel (2022). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid (School)loopbanen 2022. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode, P.A. de Graaf en I. Vogel (2022). Basismonitor Onderwijs Programma Rotterdam Zuid 2021. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam
 • Seidler, Y., l’Istelle, F., Van San, M. & Staring, R. (2022). Horeca als façade. Een verkennend onderzoek naar misbruik van de horeca en ondermijning in Rotterdam. Risbo/Erasmus School of Law.
 • Seidler, Y., Van der Schans, K., Van San, R., Wolff, R. & Engbersen, G. (2022). De parate stad. Veerkracht en pandemische paraatheid post-COVID-19 in de gemeente Rotterdam. Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo
 • Seidler, Y., Van der Schans, K. & Van San, M. (2022). Gescheiden wereld. Een fenomeenonderzoek naar EU-arbeidsuitbuiting, veiligheidsbeleving en sociale cohesie in Carnisse, Oud Charlois en de Tarwewijk. Risbo

 • KWP Rotterdams Talent. (2021). Woorden ter inspiratie voor daden. Inspiratie vanuit de Rotterdamse kennisinfrastructuur voor de komende Collegeperiode. ESSAY ROTTERDAMS ONDERWIJSBELEID. Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Seidler, Y., Van Leeuwen, R., De Boom, J., De Kool, D., & Van San, M. (2021) Een uurtje langer? Een onderzoek naar sluitingstijden in de Rotterdamse horeca. Risbo: Rotterdam.

 • Engbersen, G E. Snel & J. de Boom (2021). Gevolgen van de coronapandemie raken kwetsbare gebieden extra hard. De maatschappelijke impact van COVID-19 in de Leefbaarheid en Veiligheidsgebieden in 15 gemeenten. EUR/KLW.
 • Engbersen, G, M. van Bochove, M., J. de Boom, T. Etienne, A. Krouwel, J. van Lindert, K. Rusinovic, E. Snel, L. Van Heck & P. van Wensveen (2021). De ongeduldige samenleving. De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Vierde meting. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Engbersen, G, M. van Bochove, M., J. de Boom, J. Bussemaker, B. el Farisi, A. Krouwel, J. van Lindert, K. Rusinovic, E. Snel, L. Van Heck, H. van der Veen & P. van Wensveen (2021). De laagvertrouwen-samenleving. De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Vijfde meting. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Snel, S. J. de Boom, M. van Bochove, G. Engbersen. Social capital as protection against the mental health impact of the COVID-19 pandemic, submitted to Frontier of Sociology. Under review
 • Snel, S. J. de Boom, M. van Bochove, G. Engbersen (2021). Sociaal kapitaal als bescherming tegen de mentale gevolgen van COVID-19. Mens en Maatschappij 96 (2), 213-241 DOI: 10.5117/MEM2021.2.004.SNEL
 • Snel, E. J. de Boom & G. Engbersen (2021). Sociaal kapitaal als bescherming tegen de mentale gevolgen van COVID-19. Rotterdam: EUR/KLW
 • Snel, E. J. de Boom & G. Engbersen (2021). Vaccinatiebereidheid: een nieuwe kloof tussen arm en rijk. Rotterdam: EUR/KLW

 • Van Bochove, M., De Boom, J., Engbersen, G., Snel, E., Krouwel, A., Rusinovic, K. (2020) Wenkend perspectief harder nodig dan ooit. Sociale Vraagstukken, 18 december 2020.

 • Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Custers, G., Erdem, Ö., Krouwel, A., van Lindert, J., Snel, E., van Toorn, M., van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De Bedreigde Stad. De Maatschappelijke Impact van COVID-19 Op Rotterdam. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Etienne, T., Krouwel, A., van Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., Weltevrede, A, van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De heropening van de samenleving - De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Etienne, T., Krouwel, A., van Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De verdeelde samenleving - De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Etienne, T., Krouwel, A., van Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., Weltevrede, A, van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De heropening van de samenleving - De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Etienne, T., Krouwel, A., van Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De verdeelde samenleving - De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: EUR/KLW.
 • Rusinovic, K., Theisens, H., Engbersen, G., de Boom, J. & van Wensveen, P. (2020) Berichten uit een stille stad: de maatschappelijke impact van COVID-19 in Den Haag. Den Haag: Hoge School Den Haag.
 • Rusinovic, K., Theisens, H., Engbersen, G., de Boom, J. & van Wensveen, P. (2020) Berichten uit een stille stad: de maatschappelijke impact van COVID-19 in Den Haag. Den Haag: Hoge School Den Haag.
 • Schans, K. van der &M. Verbeek, T. Tudjman (2020) Rotterdams basisonderwijs in Coronatijd; Een rondgang langs schoolleiders over hun aanpak en de toekomst. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent.
 • Tudjman, T. (2020). Ontwikkeling Survey Brave Young Future over gevolgen corona pandemie op welzijn jongeren in Europa. Risbo: Rotterdam

Education research

 • Van der Schans, K. & Tudjman, T. (2023). Een kansrijke toekomst voor elke leerling op Rotterdam-Zuid. Een evaluatie van het REACT Gaan voor een Baan project op vijf vmbo scholen op Zuid. Kenniswerkplaats Rotterdams Talent: Rotterdam
 • Wolff, R. & J. Maarschalkerweerd (m.m.v. D. de Kool) (2023), Van routine naar verder vernieuwen. Onderzoeksrapport naar ervaringen met het EGI programma Commissarissen en Toezichthouders, Risbo: Rotterdam

 • Baars, Gerard J.A.; Schmidt, Henk G.; and Hermus, Peter (2022). Early Identification of Successful and Unsuccessful Students in the First Year at the University," Health Professions Education, 8 (1), Article 4.
 • Waldring, I., Tavecchio, G., Crul, M., De Meijer, L., Schenk, L., Severiens, S., Van Wensveen, P., & Wolff, R. (2022). Het is fijner om te zakken naar 4 havo, maar op langere termijn is het beter om te blijven zitten. Afstroom van grootstedelijk talent: Cijfers en percepties. NRO-project Mentoring Urban Talent. Amsterdam/Rotterdam: VU/EUR 
 • Wolff, R., Van der Schans, K., & Van der Lienden, C. (2022). Evaluation of New IHS Structure and Values. Survey findings. Rotterdam: Risbo
 • Wolff, R., Van der Schans, K. & Van der Lienden, C. (2022), Evaluation of New IHS Structure and Values. Survey findings. Rotterdam: Risbo
 • Ismintha Waldring, Guusje Tavecchio, Maurice Crul, Lonneke de Meijer, Loïs Schenk, Sabine Severiens, Paul van Wensveen en Rick Wolff (2022) "Het is fijner om te zakken naar 4 havo, maar op langere termijn is het beter om te blijven zitten." Afstroom van grootstedelijk talent: Cijfers en percepties. NRO-project Mentoring Urban Talent. Amsterdam/Rotterdam: VU/EUR

 • Kool, D. de, H. Theisens & Katja Rusinovic (2022) Evaluatie Back on Track, Risbo: Rotterdam. 

 • Tudjman, Tom, Kenniswerkplaats: bijdrage aan bundel Woorden ter inspiratie voor daden Inspiratie vanuit de Rotterdamse kennisinfrastructuur voor de komende collegeperiode

 • Baars, G.J.A., Schmidt, H.G., Hermus, P., Van der Molen, H.T., Arnold, I.J.M., & Smeets , G.(2021) Which students benefit most from an intervention aimed at reducing academic procrastination? European Journal of Higher EducationDOI: 10.1080/21568235.2021.1999294
 • Baars, G.J.A., Schmidt, H.G., Hermus, P., Van der Molen, H.T., Arnold, I.J.M., & Smeets , G., (2021) Changes in examination practices reduce procrastination in university students. European Journal of Higher Education, DOI: 10.1080/21568235.2021.1875857
 • Van der Schans, K, T. Tudjman en D. de Kool (2021). Impact op studiesucces. Een kwalitatief onderzoek onder docenten en studenten naar studiebetrokkenheid en studievoortgang Faculteit Rechtsgeleerheid Vrije Universiteit Amsterdam. Risbo, Rotterdam
 • Wijngaards, L., A. Verbree en R. Wolff (2021), Leeromgevingen en inclusief onderwijs aan de Universiteit Leiden. Synthese, Utrecht/Rotterdam: Risbo/Universiteit UtrechtWolff, R., L. Wijngaards en K. van der Schans, m.m.v. A. Verbree (2021), Leeromgevingen en inclusief onderwijs aan de Universiteit Leiden. Rapportage Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, Rotterdam/Utrecht: Risbo/Universiteit Utrecht
 • Wolff, R., L. Wijngaards en K. van der Schans, m.m.v. A. Verbree (2021), Leeromgevingen en inclusief onderwijs aan de Universiteit Leiden. Rapportage Bacheloropleiding Geschiedenis, Rotterdam/Utrecht: Risbo/Universiteit Utrecht
 • Wolff, R., L. Wijngaards en K. van der Schans, m.m.v. A. Verbree (2021), Leeromgevingen en inclusief onderwijs aan de Universiteit Leiden. Rapportage Bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Rotterdam/Utrecht: Risbo/Universiteit Utrecht

 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, A.L Roode, P.A. de Graaf en I. Vogel (2020). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid (School)loopbanen 2020. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode, P.A. de Graaf en I. Vogel (2020). Basismonitor Onderwijs Programma Rotterdam Zuid 2019. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
 • Herpen, S.G.A. van (2020). Een vliegende start in het hoger onderwijs. Een reflectie op het proefschrift. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(2), 5-19, http://www.tvho.nl/getfile.php?id=390.
 • Schans, K. van der &M. Verbeek, T. Tudjman (2020) Rotterdams basisonderwijs in Coronatijd; Een rondgang langs schoolleiders over hun aanpak en de toekomst. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent.
 • Tudjman, T. K. van der Schans & A. van den Heerik (2020). De waarde van het praktijkschooldiploma. Kenniswerkplaats Rotterdams Talent; Risbo - Hogeschool Rotterdam: Rotterdam
 • Van der Schans, K (2020). Evaluatie Programma Weekendschool Petje af Rotterdam Noord. Risbo: Rotterdam
 • Van Wensveen, P., P. Hermus, S. van Herpen en R. Wolff (2020), PGL bij de ESL-Bachelor Fiscaal Recht Kwantitatieve rapportage over BSA- en BA rendementsontwikkelingen in relatie tot de instroomsamenstelling en een kwalitatieve rapportage met betrekking tot vakrendementen (2012-2017), Rotterdam: Risbo
 • Van Wensveen, P., P. Hermus, S. van Herpen en R. Wolff (2020), PGL bij de ESL-Bachelor Criminologie. Kwantitatieve rapportage over BSA- en BA rendementsontwikkelingen in relatie tot de instroomsamenstelling en vakrendementen een kwalitatieve rapportage met betrekking tot vakrendementen (2012-2017), Rotterdam: Risbo
 • Wolff, R. & W. Zijlstra (2020), Schermen met onlineonderwijs. Sense of Belonging van docenten en leerlingen/studenten tijdens de LockDown in 2020 vanuit docentperspectief, Rotterdam: Risbo, Den Haag: De Haagse Hogeschool.

 • Baars, G., D. de Kool, R. Wolff, T. Tudjman & Y. Seidler (2019) Evaluatie Onderwijsraad, Risbo: Rotterdam.
 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode, A.E.M. Bus en P.A. de Graaf (2019). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Verklarende analyse. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode en P.A. de Graaf (2019). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid. (School)loopbanen 2019. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
 • Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode en P.A. de Graaf (2019). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2018. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
 • Meeuwisse, M., L de Meijer, A. Dias-Broens & R. Wolff (2019). Trainer Manual Intercultural Sensitivity & Competence, Practical Module Master Programme Educational Sciences, Rotterdam: ESSB/EUR (funded by the NRO Comeniusprogramme)
 • Slootman, M., R. Wolff en M. Crul (2019), Diversiteit en ongelijkheid in het hoger onderwijs: het belang van de meso-institutionele context, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (4), 65-79.
 • Van Herpen, S.G.A., (2019) A Head Start into Higher Education. How students academically prepare and adjust for a successful transition into university. DIssertation. ISBN 978-94--028-1487-3https://www.risbo.nl/_publicaties/Van%20Herpen%20(2019)%20A%20Head%20Start%20into%20Higher%20Education.pdf
 • Van Herpen, S.G.A., Meeuwisse, M., Hofman, W.H.A., Severiens, S.E. (2019). A head start in higher education: the effect of a transition intervention on interaction, sense of belonging, and academic performance. Studies in Higher Education, https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1572088.
 • Van Herpen, S.G.A. (2019). Reflectie op proefschrift 'Een Vliegende Start in het Hoger Onderwijs'. Tijdschrift van Hoger Onderwijs. Manuscript accepted.
 • Van Wensveen, P., P. Hermus, S. van Herpen en R. Wolff (2019) PGL bij de ESL-Bachelor Rechtsgeleerdheid: tijd voor innovatie? Kwantitatieve rapportage over BSA- en BA rendementsontwikkelingen in relatie tot de instroomsamenstelling en een kwalitatieve rapportage met betrekking tot vakrendementen (2012-2017), Rotterdam: Risbo
 • Wolff, R., van Herpen, S.G.A., Hermus, H. & van Wensveen, P. (2019). PGL bij de Bachelor Rechtsgeleerdheid: Tijd voor innovatie? Een kwantitatieve en kwalitatieve rapportage. Rotterdam: Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam.

Information society

 • De Kool, D., Vermeeren, B. & Stein, B. (2023) Kunstmatige intelligentie bij de politie. Een internationale literatuurstudie, Erasmus Universiteit Rotterdam ESSB/Risbo: Rotterdam.

 • Kool, D. de, Vermeeren, B. & B. Steijn (2020) Kunstmatige Intelligentie bij de politie. Praktische en sociale lessen ten aanzien van het aangifteproces. Erasmus Universiteit Rotterdam ESSB/Risbo: Rotterdam.
 • Kool, D. de, Vermeeren, B. & B. Steijn (2020) "Perceived Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence within the Police. A Public Management Perspective" in: G. Jacobs, I. Suojajen, K. Horton & S. Bayerl (eds.), International Security Management: New Solutions, Springer, pp. 343-356.

 

Kool, D. de, Vermeeren, B. & B. Steijn (2019) Kunstmatige Intelligentie bij de politie. Theoretische handvatten voor een verantwoorde inzet, Erasmus Universiteit Rotterdam ESSB/Risbo: Rotterdam (discussiepaper).

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes