Didactics of Delivery in Education

Deelcertificaat BKO
Laurinde Koster Risbo

Het Didactics of Delivery in Education (DDE)-traject is een nieuw traject voor beginnende docenten, bijvoorbeeld tutoren en promovendi, die hun didactische vaardigheden willen verbeteren. Het DDE-traject richt zich op didactische basisvaardigheden, zoals het motiveren van studenten, actief leren, inclusief onderwijs en het effectief presenteren van nieuwe informatie. 

De meeste docenten en promovendi hebben onderwijsverplichtingen naast hun onderzoekswerk aan universiteiten. Hun focus ligt vooral op het geven van onderwijs en niet noodzakelijk op zaken als het ontwerpen van cursusdoelen en beoordelingen. Daarom is het DDE-traject speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld. Het DDE-traject resulteert in het deelcertificaat van de BKO. Hiermee kunnen deelnemers vrijstelling krijgen voor het onderdeel 'uitvoering' van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), zowel aan de EUR als bij andere universiteiten, indien zij dit traject later willen volgen.

Opbouw cursus

Het DDE-traject bestaat uit de volgende elementen:

  1. 3 trainingen van een halve dag, gericht op basisdidactiek (Blended opzet, Peer learning en Oefenen met een mini-instructie).
  2. Het volgen van de MicroLab 'How to supervise students' of de MicroLab 'How to integrate formative assessment into your course'.
  3. Een lesobservatie door een van de Risbo trainers.
  4. Een Proof of Competence.
  5. Een inspiratiesessie waarbij iedereen belangrijke inzichten en best practices deelt en waarbij de certificaten feestelijk worden uitgereikt.

Aanmelding

EUR-faculteiten kunnen zich met een groep aanmelden voor een DDE-traject, met een minimum van 5 en een maximum van 10 deelnemers. 

Ben je benieuwd naar het DDE-traject? Neem dan contact met ons op!

DDE Coordinatoren

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen