Opzet commissarissenleergang verbeterd na Risbo-onderzoek

Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders | Erasmus Universiteit Rotterdam
Liesbeth van Laak

“Wat vinden onze deelnemers nu écht van onze leergang, en wat hebben ze er aan in hun praktijk als toezichthouder?”, was een belangrijke vraag die al langer sluimerde in het hoofd en hart van Liesbeth van Laak, managing director van het Erasmus Governance Institute (EGI). Zij schakelde onderzoek- en onderwijsinstituut Risbo in om met die vraag aan de slag te gaan. Risbo ondervroeg alumni en organiseerde onder meer een zogeheten oogstsessie met betrokkenen. Het onderzoek leverde concrete actiepunten op waarmee de leergang verder is verbeterd. 

“Natuurlijk gebruiken we evaluatieformulieren na afloop van de leergang en we scoren daarin eigenlijk altijd goed. Maar dat zijn toch vrij platte, korte evaluaties en die worden wellicht ook politiek verantwoord ingevuld. Wat leer je er dan van? Daar wilde ik dus dieper in duiken,” reflecteert Liesbeth van Laak, managing director van EGI.

Erasmus Governance Institute (EGI)

EGI is een professioneel expertisecentrum voor executive education op het gebied van (corporate) governance, dat onder meer een leergang voor toekomstige en ervaren toezichthouders organiseert. Deze leergang heeft drie leerlijnen: Een inhoudelijke lijn waarin kennisoverdracht centraal staat, een praktische lijn waarin deelnemers in groepjes aan een casus werken, en een persoonlijke lijn waarin elke deelnemer als individu bezig is met de eigen ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. De leergang wordt gedragen door inhoudelijke experts en sprekers uit het vak, en heeft persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan.

Van Laak en haar team hadden ook een aantal aannames die ze graag wilden toetsen bij de alumni van de leergang. “Door de jaren heen hebben we het curriculum uiteraard vernieuwd, om mee te bewegen met ontwikkelingen in de maatschappij. Maar ik wilde ook toetsen of we bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en interactief onderwijs nog meer zouden moeten doen.”

Theory of Change

Van Laak, al langer bekend met Risbo door de coaching van EGI-docenten en -dagvoorzitters door Risbo onderwijsconsultant Joost Maarschalkerweerd, ging in gesprek met onderzoeker Rick Wolff over de opzet van het onderzoek. Wolff: “Wat nog niet veel mensen weten is dat we bij Risbo onze onderzoeks- en onderwijskundige expertise bundelen in de propositie ‘impactonderzoek’. Bij EGI hebben we geen volledig impactonderzoek gedaan, want dan hadden we bijvoorbeeld vooraf een zogenoemde theory of change-sessie met de opdrachtgever moeten houden, om stap voor stap na te gaan waarom zij denken dat hun leergang impact heeft. Maar de manier waarop we een oogstsessie met alle betrokkenen hebben opgezet en uitgevoerd, is een kernelement uit ons impactonderzoek.”

Impactonderzoek in de context van onderwijs betekent dat je onderzoek doet om inzicht te krijgen in hoe je de kwaliteit van een interventie – bijvoorbeeld een cursus – en daarmee haar impact kunt vergroten. Daarbij wordt – volgens de theory of change - nadrukkelijk gekeken of de interventie wel leidt tot de gewenste resultaten en of die bijdraagt aan een duurzame gedragsverandering. Van Laak: “Uit het onderzoek bleek onder meer dat onze alumni de leergang inderdaad goed vinden …. Dat is natuurlijk al erg leuk om te horen. Ik vond het ook heel waardevol om te horen dat alumni vonden dat de leergang hen meer inzicht en begrip bracht in hoe bestuurders enerzijds en toezichthouders anderzijds zich tot elkaar verhouden.”

Actiepunten voor verbetering

Wolff benadrukt het verschil met klassiek, vaak lineair onderzoek: “Belangrijk is dat we bij impactonderzoek hand in hand met de onderwijskundigen, opdrachtgever en inhoudsexperts kijken naar hoe je de onderzoeksresultaten kan vertalen naar actiepunten.” Van Laak: “Uiteindelijk wil je altijd ontwikkelen en zorgen dat je je aanbod verbetert. Naast de prettige en soepele samenwerking met Risbo was die concrete vertaling echt van toegevoegde waarde.” Het EGI programmateam ging op advies van Risbo in gesprek met dagvoorzitters en sprekers over meer interactie in hun presentaties. Inhoudelijk is gewerkt aan het toevoegen van meer praktische en persoonlijke dilemma’s, om de lijn naar de praktijk van toezichthouden te versterken. En omdat ook bleek dat deelnemers de samenhang tussen de leerlijnen onvoldoende begrepen, is een “learning journey” gemaakt, waarmee de opbouw van de leergang gevisualiseerd wordt en daardoor duidelijker wordt voor de deelnemers.

Uit het onderzoek bleek ook dat de deelnemers meer diversiteit in het sprekersteam zouden waarderen. Van Laak: “Terechte feedback en zeker iets waar we aan gaan werken. Maar dat is een verandering die meer tijd kost. Ik ben vooral erg blij dat we de behoeften van deelnemers beter in beeld hebben en dat die zijn vastgelegd. Dat geeft richting én onderbouwt verbeteringen van de leergang in de toekomst.”

Contact

Rick Wolff

Rick Wolff

Onderzoeker

E-mailadres
wolff@risbo.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen