Impactonderzoek

Het effect van een druppel in een plas water
Impact research Risbo

Hoe kun je (onderwijs)interventies een krachtige leerervaring laten worden die leidt tot een duurzame gedragsverandering? Risbo-Impactonderzoek geeft inzicht in hoe je de kwaliteit van je interventie kunt vergroten, om zo deze duurzame gedragsverandering teweeg te brengen. 

Risbo-Impactonderzoek vindt plaats aan de hand van een stappenplan, met frequente contactmomenten.  In plaats van wetenschappelijke rapportage, ligt de nadruk daarbij op samen leren en daarmee op het vergroten van de interventie-impact. De samenwerking in het Risbo-Impactonderzoek is dan ook geen lineair proces van opdracht en oplevering, maar een iteratie van regelmatige afstemming en samenwerking tussen alle betrokkenen: onderzoekers, onderwijskundigen én de opdrachtgever(s) werken heel nauw samen.  

Theory of Change

Bij Risbo-Impactonderzoek is de theory of change het vertrekpunt. Dat betekent dat we kritisch bekijken of de interventie die je inzet, wel een oplossing biedt voor het probleem dat je ervaart. Dit doen we aan de hand van het opstellen van een zogenoemde impact map: een overzicht van oorzaken en gevolgen en de samenhang daartussen. Om vervolgens te weten of een interventie leidt tot een duurzame leerervaring, meten we niet direct ná de uitvoering van de interventie, maar na een bepaalde periode. Uiteindelijk levert de dataverzameling, analyse en rapportage concrete onderwijskundige of organisatorische actiepunten op, waarmee je de impact van een (onderwijs)interventie kunt vergroten.  

De uitvoering van het Risbo-impactonderzoek gebeurt onder begeleiding van een onderwijskundige en een onderzoeker. Ben je geïnteresseerd in wat impactonderzoek voor jou kan betekenen? Neem dan contact op! 

Contact

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen