Hoe toetsing bijdraagt aan goed leren en efficiënt onderwijs

Het SKE-traject heeft me geleerd op hoeveel manieren toetsen aan goed leren en efficiënt onderwijs bij kan dragen.

Ulf Hackauf

SKE-deelnemer vanuit TU Delft

Ulf Hackauf is onderzoeker en docent bij TU Delft en deed in 2024 de Seniorkwalificatie Examinering bij Risbo. Hij is heel positief in zijn evaluatie van het kwalificatietraject:

"Tijdens het traject maak je kennis met verschillende methodes en visies op toetsen, via vakliteratuur en voorbeelden van andere universiteiten, maar zeker ook via de vragen, voorbeelden en ideeën van de collega’s die je ontmoet. De onderlinge discussies hebben daarbij geholpen om te verkennen, welke methodes bij onze opleidingen passen, wat we daarmee kunnen bereiken en hoe we de nodige veranderingen in kunnen zetten. 

"Het was echt een heel waardevolle en inspirerende cursus, alle complimenten en veel dank aan jullie hiervoor!"

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen