Internationaal inzicht in kunstmatige intelligentie bij de politie

Data Science & Business Analytics

Wat kunnen we leren van politieorganisaties in het buitenland die werken met kunstmatige intelligentie? Dat was de centrale vraag in een internationale literatuurstudie die onderzoekers Dennis de Kool (Risbo), Brenda Vermeeren (ESSB) en Bram Stein (ESSB) uitvoerden in opdracht van Politie & Wetenschap. Hun bevindingen en aanbevelingen voor Nederlandse organisaties zijn gepubliceerd en openbaar voor publiek. 

Het doel van de studie was om op basis van internationale literatuur (empirische) inzichten te vergaren in de ervaringen die politieorganisaties in het buitenland opdoen met kunstmatige intelligentie én om relevante inzichten en concrete aandachtspunten af te leiden voor de Nederlandse context.

De onderzoekers hebben in het bijzonder aandacht besteed aan kansen, risico’s en kritische succesfactoren voor de samenleving, de politieorganisatie en individuele burgers en politieprofessionals. Hun bevindingen zijn onderverdeeld in drie dominante thema’s: Predictive Policing, Smart Policing/Smart Surveillance, Automated Policing en overig. Per toepassing is gekeken of ervaringen uit het buitenland ook van toepassing zouden kunnen zijn voor de Nederlandse context.

Het rapport te downloaden via de website van Politie & Wetenschap voor iedereen die interesse heeft in dit uitdagende en complexe veiligheidsvraagstuk.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen