Het #IBelong project van Erasmus+ is beoordeeld als 'good practice example'.

Six people round a globe

#IBelong is door Erasmus+ met 91 uit 100 te scoren punten beoordeeld als 'good practice example'. Het #IBelong project, dat liep van 2018 tot en met eind 2021, is een innovatief programma van evidence-informed interventies om de sense of belonging en het studiesucces van met name eerste generatiestudenten en studenten met een migratieachtergrond te vergroten.

#IBelong bestaat uit een geïntegreerd pakket aan interventies op opleidingsniveau die eerstejaarstudenten, studenten in de rol van mentor en docenten betrekken bij het gezamenlijk stimuleren van studentsucces en sense of belonging. Het project was een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Osnabrück, Edge Hill University (UK), Universiteit van Porto, KIC (Malta) en ECHO Expertisecentrum Diversiteitsbeleid.

Rick Wolff is als ontwikkelaar, uitvoerder en onderzoeker van Risbo nauw betrokken geweest bij het Erasmus+ project #IBelong.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen