Ontwerpsessie digitale leermaterialen Taskteam

Client: ISS Taskteam

Het Task team (CSO Development Effectiveness & Enabling Environment, verbonden aan ISS) wil graag een digitale toolkit ontwikkelen met hierin een bundeling van alle reeds bestaande materialen van de organisatie en daarnaast de wens om nieuwe materialen voor de toolkit te ontwikkelen. De toolkit fungeert dan als een bron van kennis en kennisdeling, die begrijpelijk en toegankelijk moet zijn voor het bredere publiek, wereldwijd. Risbo ondersteunt met een tweetal ontwerpsessies in de ontwikkeling van deze toolkit

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement