Trainingen Basisdidactiek ESHPM

Client: ESHPM

De faculteit ESHPM investeert al geruime tijd in onderwijskwaliteit en professionalisering van de teaching staff. Risbo verzorgt jaarlijks een aantal onderwijsmodules, die gericht zijn op het vergroten van het repertoire van docenten op het gebied van ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren, toetsen en evalueren van onderwijs. Risbo heeft voor docenten een training Basisdidactiek verzorgd.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement