Overkoepelende evaluatie projecten fonds ZOZ

Client: Min SZW

De werkgroep tegengeluid is erop gericht om de weerbaarheid van jongeren ten aanzien van extremisme en polariserende boodschappen te vergroten en de aantrekkingskracht van extremisme te verkleinen. Er zijn de laatste jaren verschillende projecten uitgevoerd om de weerbaarheid van kwetsbare jongeren te vergroten. Inmiddels is er een aantal onderzoeken afgerond waarin de individuele interventies geŽvalueerd zijn. Op dit moment lopen er onderzoeken naar 5 andere projecten die worden geŽvalueerd. De werkgroep wil inzetten op onderbouwing en werkzame mechanismen van interventies, door evidence based methoden te (laten) ontwikkelen. Risbo voert een meta-analyse van bestaande evaluaties uit en ontwikkelt een evidence based evaluatiekader.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement