De verwachte sociale impact van kunstmatige intelligentie op de interne politieorganisatie

Client: Nationale Politie

Risbo voert samen met ESSB een onderzoek uit naar de verwachte sociale impact van kunstmatige intelligentie op de politieorganisatie. De opmars van kunstmatige intelligentie brengt kansen en risico’s met zich mee voor de hele politieorganisatie en veiligheidsketen. Deze impact is echter niet eenduidig vast te stellen en varieert per organisatieonderdeel en de specifieke context waarbinnen AI wordt toegepast.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement