Pilot training ESE-student representatives

Client: ESE

Binnen de Erasmus School of Economics wordt gewerkt met Student Representatives (verder SRs). Dit zijn studenten die feedback verzamelen onder de studenten binnen hun cohort en opleiding met betrekking tot de vakken die zij volgen. De verzamelde feedback wordt gedurende de onderwijsperiode door de SRs met de betreffende docent (of docenten) besproken. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, zodat docenten beter in staat zijn (de organisatie van) het onderwijs af te stemmen op de ervaring van studenten. Daarnaast kan het de interactie tussen studenten en docenten bevorderen. Risbo is gevraagd om de SRs een training aan te bieden ter voorbereiding op hun werk als SR.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement