Advies aan tafel bij evaluatiesessies prognose SLA-indicatoren Rijkswaterstaat

Client: RWS

De beleidsdirecties van het ministerie van I&W hebben gevraagd om van de SLA- indicatoren 5-jarige prognoses te gaan geven, als onderdeel van de SLA-S-rapportage (S van semester). De achtergrond daarvan is dat ze zich soms verrast voelen door ontwikkelingen. Ze hechten er belang aan dat RWS in de aansturing meer vooruit gaat kijken en daar de beleidsdirecties deelgenoot van maakt.

De RWS-dienstonderdelen hebben recent voor de eerste keer prognoses opgesteld. Per netwerk zijn er bijeenkomsten georganiseerd waar vertegenwoordigers van de RWS- dienstonderdelen bij elkaar komen om met elkaar te bespreken hoe ze het opstellen van prognoses hebben aangepakt en waar ze tegenaan gelopen zijn.

Jan de Boom en Dennis de Kool hebben op verzoek van Rijkswaterstaat actief geparticipeerd in evaluatiesessies waarin verschillende dienstonderdelen hun ervaringen hebben gedeeld met het opstellen van vijfjarige prognoses voor de prestatie-indicatoren waarover Rijkswaterstaat jaarlijks rapporteert. Tijdens de evaluatiesessies die eind november en medio december plaatsvonden in Utrecht hebben de deelnemers hun aanpak en lessen met elkaar gedeeld. De onderzoekers van Risbo hebben vervolgens gereflecteerd op hetgeen besproken is.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement