Opleidingsaanbod ESHPM docentprofessionalisering 2018-2019

Client: ESHPM

De faculteit ESHPM wil docenten adequaat ondersteunen bij het het effectief ontwerpen en verzorgen van onderwijsbijeenkomsten, het begeleiden, motiveren en coachen van diverse studentengroepen en het toetsen van leerstof. Verschillende docentgroepen vragen om verschillende typen trainingen. Voor het academisch jaar 2018 - 2019 zijn er diverse trainingsmodules gepland.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement