Schoolkeuze aan de Maas Plan van Aanpak

Client: Gemeente Rotterdam

Uit de onderwijskaart van Rotterdam blijkt dat het onderwijsaanbod op Noord gevarieerder is dan op Zuid. Daarnaast blijkt dat eenderde van de leerlingen uit het voortgezet onderwijs (vo) die in Rotterdam Zuid wonen niet op Zuid naar school gaat. De vraag is wat hieraan ten grondslag ligt. Wellicht komt dit omdat het onderwijsaanbod op Zuid minder gevarieerd is. Wanneer er vanuit gegaan wordt dat in principe de meeste ouders willen dat hun kinderen in de buurt naar school gaan, mist er mogelijk aanbod. De gemeente Rotterdam wil onderzoeken welke schoolkeuzemotieven en –behoeften er zijn van Rotterdamse ouders en (vo)-leerlingen. Dit onderzoek wordt vanuit de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent uitgevoerd met Risbo, Hogeschool Rotterdam, Inholland en CEDgroep.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement