Training PGO voor tutoren van Helinium

Client: Helinium

Helinium is een openbare scholengemeenschap voor VWO, HAVO en VMBO. Helinium hanteert in enkele van haar opleidingen de onderwijsvorm Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). PGO is een leerlinggecentreerde onderwijsvorm, waarin actief leren en zelfstandigheid van de leerlingen centraal staat. In PGO zijn de onderwijsactiviteiten georganiseerd rondom het leerproces van de leerling. De docent is, in de rol van tutor, begeleider van het leerproces van de leerlingen.
Aan Risbo is gevraagd een PGO training te verzorgen, waarin de Helinium tutoren bekend worden gemaakt met en worden getraind in de rol en de vaardigheden van de tutor.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement