Inventarisatie Organisatie Onderwijs TU Delft Faculteit Bouwkunde

Client: TU Delft Bouwkunde

De faculteit Bouwkunde (BK) van de Technische Universiteit Delft heeft behoefte aan een analyse van de huidige personele invulling van het onderwijs. Op basis van deze analyse wil zij werken aan een optimalisatie van de inzet van zowel aangesteld als flexibel personeel (bijvoorbeeld gastdocenten). Voor dit project zal een vragenlijst onder docenten worden verspreid en gesprekken worden gevoerd met docenten en leidinggevenden. De resultaten van de verkregen informatie worden besproken tijdens een studiemiddag waarin betrokkenen worden uitgenodigd om uitkomsten om te zetten in concrete actiepunten.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement