Ondersteuning G5 Hogescholen bij preparatie 1 cijfer HO bestand

Client: G5 hogescholen

De Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Leiden werken enige
jaren op bestuurlijk niveau samen rondom het thema Studiesucces binnen het cluster
G5-hogescholen.

In het kader van het G5-samenwerkingsverband is sinds begin 2013 het G5-onderzoeksteam operationeel dat o.a. tot doel heeft om vanuit gezamenlijke analyses van effectonderzoek bij de verschillende hogescholen stappen vooruit te zetten in het vinden van effectieve interventiestrategieŽn voor het verbeteren van het studiesucces van studenten.

Vanaf 2013 heeft Risbo het G5-onderzoeksteam ondersteund bij het prepareren van het 1 cijfer HO (1cHO) bestand tot een bruikbaar onderzoeksbestand. Daarnaast heeft Risbo ondersteund bij het opstellen van G5-brede rapportages. Het G5-onderzoeksteam heeft te kennen gegeven voor studiejaar 2017-2018 een update te maken van het onderzoeksbestand.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement