Verdiepingsmodules Analyse voor adviseurs Netwerkmonitoring Rijkswaterstaat

Client: Rijkswaterstaat

Dit betreft twee verschillende verdiepingsmodules die allebei een keer herhaald zullen worden. Bij de eerste verdiepingsmodule staat de vraag centraal hoe data die beschikbaar zijn voor netwerkmonitoring op een zinvolle en verantwoorde wijze geanalyseerd kunnen worden. Discussie daarover vindt plaats aan de hand van concrete RWS-cases. De tweede verdiepingsmodule is toegespitst op klanttevredenheidsonderzoeken. De onderwerpen zijn onder andere de validiteit en betrouwbaarheid van metingen, de onderzoeksverantwoording, de analyse van resultaten en het gebruik van belevingsonderzoeken. Ook deze verdiepingsmodule heeft een interactief karakter.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement