Scannen van toetsen ten behoeve van paper2scan software

Client: RSM en ESE

In het academisch jaar 2016-2017 hebben er bij RSM en ESE een pilot plaatsgevonden met paper2scan software. Met deze software kunnen op papier gemaakte tentamens digitaal worden nagekeken. Om van deze software gebruikt te kunnen maken, moeten de tentamens worden gescand. Tijdens de pilot bleek dit met reguliere scanners veel tijd en organisatie te vergen. RSM en ESE hebben Risbo gevraagd een dienst op te zetten om de tentamens met productiescanners te scannen.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement