Dummymonitor van de Staat van de Informatiesamenleving

Client: Min BZK

Risbo is door het ministerie van BZK, directie Informatiesamenleving en Overheid, gevraagd om een dummymonitor te ontwikkelen die inzicht verschaft in de Staat van de Informatiesamenleving. Het doel van het gevraagde onderzoek is het ontwikkelen van de kernindicatoren en het in beeld brengen van de huidige staat van de informatiesamenleving op basis van de reeds bestaande bronnen in de op te stellen dummymonitor.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement