Quick scan fundamentele rechten in de samenleving

Client: Min BZK

Risbo zal in opdracht van het ministerie van BZK, directie Informatiesamenleving en Overheid, een quick scan uitvoeren inzake de verzwakking en/of versterking van fundamentele rechten in de iSamenleving. Dit betreft klassieke en sociale grondrechten en eventuele ‘nieuwe’ rechten in de iSamenleving. Daarnaast onderzoekt Risbo de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen en de rollen die de overheid kan vervullen bij het stimuleren of verzachten van bepaalde effecten.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement