Kennisateliers Netwerkmonitoring voor management van Rijkswaterstaat

Client: Rijkswaterstaat

Ministeries en uitvoeringsorganisaties zetten op grote schaal monitoren in om de uitvoering van beleid te kunnen volgen. Aan monitoring kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen. Met behulp van monitoren kunnen relevante ontwikkelingen rondom de uitvoering van beleid vroegtijdig worden gesignaleerd en beleid op basis daarvan worden bijgestuurd, kunnen overheden intern en extern verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, nieuwe inzichten vergaren en inzichten uit monitoren worden gebruikt om het debat te voeden. In vervolg op de tweedaagse basiscursus die Risbo in 2015 heeft verzorgd voor medewerkers van Rijkswaterstaat worden nu speciaal voor het management kennisateliers aangeboden.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement