Opzet Basismonitor Onderwijs NPRZ, jaar 1

Rotterdam Zuid kent een stapeling van achterstanden op het gebied van scholing, werk en wonen. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) heeft als doel deze achterstanden in de komende decennia weg te werken. Het uitgangspunt daarbij is dat school en werk de beste garanties zijn voor een beter leven. Risbo maakt samen met de gemeente Rotterdam een basismonitor op het gebied van scholing. In de basismonitor worden Rotterdam Zuid en 7 focuswijken vergeleken met Rotterdam, de G4 en Nederland op een aantal onderwijsindicatoren. Dit gebeurt op basis van data van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB), van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het doel van deze Basismonitor is om representatieve, valide en betrouwbare uitspraken te doen over de targets die zijn geformuleerd in het uitvoeringsplan NPRZ en om op termijn informatie te geven over mogelijke verklaringen voor de vooruitgang of eventuele stagnatie in het onderwijs, in relatie tot de maatregelen in het uitvoeringsplan.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement