Kwaliteit en resultaatonderzoek VVE Rotterdam

De dienst Jeugd en Onderwijs van de gemeente Rotterdam heeft behoefte aan een kwaliteitsonderzoek, waarin gekeken wordt naar beleid, uitvoering en voorwaarden voor effectiviteit en een resultaatonderzoek met inzichten in opbrengsten en resultaten van de voorschool met onderstaande afbakening

De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) ondersteunt Rotterdamse onderwijsprogramma's in het verzamelen en verspreiden van kennis over educatie.

Dit onderzoek start in september 2015 en loopt tot juni 2016 waarna er een jaarlijkse monitor komt. Het wordt uitgevoerd door de volgende organisaties die verbonden zijn aan de KWP: onderzoeksbureau Risbo (Erasmus Universiteit Rotterdam, leading partner), CED-Groep en Hogeschool Rotterdam (HR).

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement