ICT-ondersteuningsfunctie voor het PO, VO en MBODe directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW heeft het Center for Public Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de ICT-ondersteuningsfunctie van stichting Kennisnet voor het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroeps onderwijs (MBO).

Het onderzoek moet inzicht geven in de meerwaarde van ICT-voorzieningen zoals deze nu centraal georganiseerd zijn en voorzieningen waarvan in de nabije toekomst wordt verwacht dat deze nodig zullen zijn. Ook moet er inzicht komen of er andere modellen of scenario"s denkbaar zijn in het financieren van deze voorzieningen. Het beantwoorden van deze vragen richt zich daarbij nadrukkelijk op de relatie van het departement met stichting Kennisnet en het feit dat deze een publieke taak uitoefent.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement