Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

Dit project betreft een NWO-onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid en is uitgevoerd ism. Risbo. In het CPI- themaproject staat centraal de wijze waarop kenmerken van de schoolomgeving van invloed zijn op de prestaties van scholen en op de besluitvorming van schoolbesturen en schooldirecties. De centrale vraag van het onderzoek was in welke mate en onder welke condities de informatie die door de Onderwijsinspectie openbaar wordt gemaakt een rol speelt bij de betrokkenheid van ouders bij (het kwaliteitsbeleid van) basisscholen.
Bij dit onderzoek is een actief beroep gedaan op de medewerking van ouders en wordt kennis genomen van de ervaringen van basisscholen zelf. Betrokken zijn het schoolbestuur/bovenschoolse organisatie, schoolleiders (directeuren) en/of vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement