Informatiemanagement bij de politie

Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een normatief kader voor informatiemanagement binnen de politieorganisatie. Dit kader dient de politieorganisatie in staat te stellen om haar informatiemanagement op adequate wijze in te richten en uit te voeren. Met adequaat wordt bedoeld dat de organisatie van de informatievoorziening en de ondersteunende inzet van ICT aansluit bij de specifieke aard van de politieorganisatie en haar strategische ambities.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement