Kadaster en scenario-methodiek

Het Kadaster wil zijn strategische planvorming flexibeler en dynamischer opzetten met het oog op de toekomst. Om een strategische discussie over de toekomst te voeren is een optie om de scenariomethodiek te gebruiken. In dit project is gekozen voor een praktische invalshoek door tijdens een bijeenkomst met de medewerkers van de directie Strategie en Beleid scenario"s te ontwikkelen aan de hand van een concreet voorbeeld: de ambitie om te komen tot een vastgoedportaal. Naast het opdoen van ervaring met de scenariomethodiek is een ander doel het Kadaster enige handvatten aan te reiken bij de uitwerking van de mogelijkheden om met scenario"s te werken.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement