GEOGOV

GEOGOV en GEOG2G zijn twee programmas die samen vier jaar onderzoek hebben gedaan naar de betekenis van Geo-informatie in het oplossen van maatschappelijk problemen. In dit onderzoeksprogramma vond fundamenteel lange termijn onderzoek plaats naar de implicaties van de inzet van op Geo-informatie gebaseerde technologische toepassingen in relaties tussen overheidsorganisaties en burgers, als toepassingsgericht korte termijn onderzoek gericht op het met behulp van Geo- en ruimtelijke informatie vraaggericht oplossen van concrete maatschappelijke problemen. GEOGOV is een project dat gehonoreerd is in het kader van het Bsik innovatieprogramma Ruimte voor Geo informatie (RGI). In GEOGOV namen een aantal organisaties deel waaronder de Erasmus Universiteit Rotterdam, de universiteit van Tilburg, de Universiteit van Amsterdam, ITC en Zenc bv. Het programma is afgerond op 31 december 2008. In het eerste kwartaal van 2009 is de 4-jarige eindrapportage opgemaakt en financiŽle afwikkeling voltooid. Het promotieonderzoek dat binnen GEOGOV is verricht is afgerond in december 2009.

Involved employees

 
 
Tel +31 10 408 21 24
Fax +31 10 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement